Marita Aronson (FP)

Marita Aronson (FP)

Tidigare riksdagsledamot

Valkrets Västra Götalands läns västra
Titel fil.dr., leg.psykolog
Född år 1939

Aktuella uppdrag

 • Inga uppdrag sedan 2006-10-02

  • Riksdagsledamot

  • Ordinarie 2002-09-30 – 2006-10-02
  • Utbildningsutskottet

  • Suppleant 2002-10-08 – 2006-10-02
  • Finansutskottet

  • Suppleant 2002-10-15 – 2006-10-02
  • Socialutskottet

  • Suppleant 2002-10-15 – 2006-10-02
  • Sammansatta justitie- och socialutskottet

  • Suppleant 2006-02-09 – 2006-04-26
  • Nordiska rådets svenska delegation

  • Suppleant 2002-10-15 – 2006-10-02
  • Riksdagsstyrelsen

  • Suppleant 2006-01-01 – 2006-10-02

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Dokument:

med anledning av prop. 2003/04:161 Alkoholpolitiska frågor

Motion 2003/04:So34 av Kerstin Heinemann m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 2003/04:So34 av Kerstin Heinemann m.fl. fp med anledning av prop. 2003/04:161 Alkoholpolitiska frågor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen ser till att det i framtida avtal för svenskspråkiga kanaler i det markbundna digital-TV-nätet inkluderas ett förbud mot alkoholreklam,


Utskottsberedning: 2004/05:KU11 2004/05:SoU6
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

med anledning av skr. 2003/04:130 Redovisning av AP-fondernas verksamhet 2003

Motion 2003/04:Fi48 av Karin Pilsäter m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 2003/04:Fi48 av Karin Pilsäter m.fl. fp med anledning av skr. 2003/04:130 Redovisning av AP-fondernas verksamhet 2003 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om ytterligare oberoende fondernas risktagande och kostnader. Riksdagen


Utskottsberedning: 2004/05:FiU6
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

med anledning av prop. 2003/04:155 Ändringar i det kommunala utjämningssystemet

Motion 2003/04:Fi44 av Karin Pilsäter m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 2003/04:Fi44 av Karin Pilsäter m.fl. fp med anledning av prop. 2003/04:155 Ändringar i det kommunala utjämningssystemet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen snarast återkommer med ett förslag till kommunalt utjämningssystem enligt de riktlinjer som anförs i motionen. Riksdagen


Utskottsberedning: 2004/05:FiU7
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 7 avslag

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.

Information om ledamöternas uppdrag

Vi kvalitetssäkrar löpande informationen om ledamöternas uppdrag. Trots det kan det i undantagsfall förekomma felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöterna på webbplatsen. Har du frågor kontakta Riksdagsinformation: riksdagsinformation@riksdagen.se