Marielle Lahti (MP)

Marielle Lahti (MP)

Tjänstgörande ersättare

Parti Miljöpartiet
Valkrets Södermanlands län, plats 87
Född år 1969
Adress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
E-post marielle.lahti[på]riksdagen.se

Aktuella uppdrag

  • Riksdagsledamot

  • Ersättare för Linus Lakso
  • Finansutskottet

  • Extra suppleant
  • Näringsutskottet

  • Extra suppleant
  • Skatteutskottet

  • Extra suppleant
  • EU-nämnden

  • Suppleant

  • Riksdagsledamot

  • Ersättare 2022-11-01 – 2023-06-30
  • Finansutskottet

  • Extra suppleant 2022-11-01 – 2023-06-30
  • Näringsutskottet

  • Extra suppleant 2022-11-01 – 2023-06-30
  • Skatteutskottet

  • Extra suppleant 2022-11-01 – 2023-06-30
  • EU-nämnden

  • Suppleant 2022-11-17 – 2023-06-30

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Webb-TV

Filterar webb-tv på:

 
Stillbild från Interpellationsdebatt: Försvarsmakten och svensk energiproduktion
Interpellationsdebatt 2022/23:198 av Marielle Lahti (MP) 10 mars 2023 Försvarsmakten och svensk energiproduktion
Stillbild från Debatt om förslag: Pensioner
Debatt om förslag 2022/23:SfU11 16 februari 2023 Pensioner

Dokument:

med anledning av prop. 2022/23:74 Sveriges medlemskap i Nato

Motion 2022/23:2349 av Märta Stenevi m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2022/23:2349 av Märta Stenevi m.fl. MP med anledning av prop. 2022/23:74 Sveriges medlemskap i Nato Sammanfattning Miljöpartiet anser att det säkerhetspolitiska läget är mycket allvarligt efter Rysslands folkrättsvidriga anfallskrig mot Ukraina och även de följder detta har fått och fortsatt kommer

Inlämnad: 2023-03-13 Förslag: 14
Utskottsberedning: 2022/23:UU16

Motion 2022/23:2349 av Märta Stenevi m.fl. (MP) (docx, 82 kB) Motion 2022/23:2349 av Märta Stenevi m.fl. (MP) (pdf, 111 kB)

med anledning av prop. 2022/23:59 Genomförande av elmarknadsdirektivet när det gäller leverans av el och aggregeringstjänster

Motion 2022/23:2338 av Marielle Lahti (MP)

Motion till riksdagen 2022/23:2338 av Marielle Lahti MP med anledning av prop. 2022/23:59 Genomförande av elmarknadsdirektivet när det gäller leverans av el och aggregeringstjänster Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen i lagstiftning bör definiera begreppet

Inlämnad: 2023-03-01 Förslag: 1
Utskottsberedning: 2022/23:NU9

Motion 2022/23:2338 av Marielle Lahti (MP) (docx, 73 kB) Motion 2022/23:2338 av Marielle Lahti (MP) (pdf, 72 kB)

med anledning av prop. 2022/23:58 Extra ändringsbudget för 2023 – Tillfällig skatt på vissa elproducenters överintäkter

Motion 2022/23:2336 av Marielle Lahti och Annika Hirvonen (båda MP)

Motion till riksdagen 2022/23:2336 av Marielle Lahti och Annika Hirvonen båda MP med anledning av prop. 2022/23:58 Extra ändringsbudget för 2023 Tillfällig skatt på vissa elproducenters överintäkter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör återkomma med

Inlämnad: 2023-02-14 Förslag: 1
Utskottsberedning: 2022/23:FiU33
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2022/23:2336 av Marielle Lahti och Annika Hirvonen (båda MP) (docx, 72 kB) Motion 2022/23:2336 av Marielle Lahti och Annika Hirvonen (båda MP) (pdf, 77 kB)

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.