Marielle Lahti (MP)

Marielle Lahti (MP)

Tjänstgörande ersättare

Parti Miljöpartiet
Valkrets Södermanlands län, plats 87
Född år 1969
Adress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
E-post marielle.lahti[på]riksdagen.se

Aktuella uppdrag

  • Riksdagsledamot

  • Ersättare för Linus Lakso
  • Finansutskottet

  • Extra suppleant
  • Näringsutskottet

  • Extra suppleant
  • Skatteutskottet

  • Extra suppleant
  • EU-nämnden

  • Suppleant

  • Riksdagsledamot

  • Ersättare 2022-11-01 – 2023-06-30
  • Finansutskottet

  • Extra suppleant 2022-11-01 – 2023-06-30
  • Näringsutskottet

  • Extra suppleant 2022-11-01 – 2023-06-30
  • Skatteutskottet

  • Extra suppleant 2022-11-01 – 2023-06-30
  • EU-nämnden

  • Suppleant 2022-11-17 – 2023-06-30

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Webb-TV

Filterar webb-tv på:

 
Stillbild från Debatt om förslag: Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution
Debatt om förslag 2022/23:SkU1 16 december 2022 Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution
Stillbild från Debatt om förslag: Utgiftsområde 21 Energi
Debatt om förslag 2022/23:NU3 15 december 2022 Utgiftsområde 21 Energi

Dokument:

med anledning av prop. 2022/23:35 Höjd mervärdesskatt på vissa reparationer

Motion 2022/23:2312 av Marielle Lahti m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2022/23:2312 av Marielle Lahti m.fl. MP med anledning av prop. 2022/23:35 Höjd mervärdesskatt på vissa reparationer Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2022/23:35 Höjd mervärdesskatt på vissa reparationer. Motivering Regeringen har i propositionen 2022/23:35 Höjd mervärdesskatt

Inlämnad: 2023-01-20 Förslag: 1
Utskottsberedning: 2022/23:SkU7

Motion 2022/23:2312 av Marielle Lahti m.fl. (MP) (docx, 78 kB) Motion 2022/23:2312 av Marielle Lahti m.fl. (MP) (pdf, 75 kB)

med anledning av prop. 2022/23:48 Sekretess vid Försäkringskassans handläggning av ärenden om elstöd samt slopad kontrolluppgiftsskyldighet

Motion 2022/23:2306 av Per Bolund m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2022/23:2306 av Per Bolund m.fl. MP med anledning av prop. 2022/23:48 Sekretess vid Försäkringskassans handläggning av ärenden om elstöd samt slopad kontrolluppgiftsskyldighet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag till lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen

Inlämnad: 2023-01-16 Förslag: 1
Utskottsberedning: 2022/23:KU16
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2022/23:2306 av Per Bolund m.fl. (MP) (docx, 83 kB) Motion 2022/23:2306 av Per Bolund m.fl. (MP) (pdf, 91 kB)

Nedläggning av utredning om energisystemet

Interpellation 2022/23:130 av Marielle Lahti (MP)

Interpellation 2022/23:130 Nedläggning av utredning om energisystemet av Marielle Lahti MP till Energi- och näringsminister Ebba Busch KD Hösten 2021 tillsattes en utredning där en särskild utredare skulle föreslå ett kvotpliktssystem för energieffektivisering, så kallade vita certifikat. Syftet med uppdraget var att

Inlämnad: 2022-12-21 Svarsdatum: 2023-01-31 Besvarare: Energi- och näringsminister Ebba Busch (KD)

Interpellation 2022/23:130 av Marielle Lahti (MP) (pdf, 97 kB)

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.