Marie Wahlgren (FP)

Marie Wahlgren (FP)

Tidigare riksdagsledamot

Valkrets Skåne läns södra
Titel docent
Född år 1962

Aktuella uppdrag

 • Inga uppdrag sedan 2006-10-02

  • Riksdagsledamot

  • Ordinarie 2002-09-30 – 2006-10-02
  • Miljö- och jordbruksutskottet

  • Suppleant 2002-10-08 – 2006-10-02
  • Trafikutskottet

  • Suppleant 2002-10-15 – 2006-10-02
  • Bostadsutskottet

  • Suppleant 2004-09-14 – 2006-10-02

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Dokument:

med anledning av prop. 2004/05:150 Svenska miljömål – ett gemensamt uppdrag

Motion 2004/05:MJ37 av Sverker Thorén m.fl. (fp, m, kd, c)

Sammanfattning Alliansen för Sverige vill se en politik som skapar förtroende mellan beslutsfattare och berörda på alla nivåer i samhället. Vi vill bryta det uppifrånperspektiv som i dag präglar miljöarbetet i Sverige. Vi tror att människors vilja och förmåga att förbättra miljön kan ge oss de rätta förutsättningar som


Utskottsberedning: 2005/06:MJU3
Riksdagsbeslut (41 yrkanden): 31 avslag, 10 bifall,

med anledning av prop. 2004/05:145 Driftsformer för offentligt finansierade sjukhus

Motion 2004/05:So34 av Maud Ekendahl m.fl. (m, fp, kd, c)

Motion till riksdagen 2004/05:So34 av Maud Ekendahl m.fl. m, fp, kd, c med anledning av prop. 2004/05:145 Driftsformer för offentligt finansierade sjukhus Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2004/05:145 i enlighet med vad som i motionen anförs. Motivering Frågan om en stopplag inom hälso- och sjukvården


Utskottsberedning: 2004/05:SoU18
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

med anledning av prop. 2004/05:100 2005 års ekonomiska vårproposition

Motion 2004/05:Fi19 av Bengt-Anders Johansson m.fl. (m, fp, kd, c)

Motion till riksdagen 2004/05:Fi19 av Bengt-Anders Johansson m.fl. m, fp, kd, c med anledning av prop. 2004/05:100 2005 års ekonomiska vårproposition Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att allt stormskadat virke som tas ut ur skogen omfattas av skattereduktion.


Utskottsberedning: 2004/05:FiU21
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.