Marie Wahlgren (FP)

Marie Wahlgren (FP)

Tidigare riksdagsledamot

Valkrets Skåne läns södra
Titel docent
Född år 1962

Aktuella uppdrag

 • Inga uppdrag sedan 2006-10-02

  • Riksdagsledamot

  • Ordinarie 2002-09-30 – 2006-10-02
  • Miljö- och jordbruksutskottet

  • Suppleant 2002-10-08 – 2006-10-02
  • Trafikutskottet

  • Suppleant 2002-10-15 – 2006-10-02
  • Bostadsutskottet

  • Suppleant 2004-09-14 – 2006-10-02

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Webb-TV

Filterar webb-tv på:

 
Interpellationsdebatt 2005/06:399 av Ullenhag, Erik (fp) 8 juni 2006 Behov av djurförsök
Interpellationsdebatt 2005/06:439 av Wahlgren, Marie (fp) 8 juni 2006 Universiteten och arbetsmarknadsbehovet
Interpellationsdebatt 2005/06:412 av Wikström, Cecilia (fp) 8 juni 2006 Universitetsforskningens oberoende
Interpellationsdebatt 2005/06:313 av Wahlgren, Marie (fp) 4 april 2006 Postens service på landsbygden

Dokument:

med anledning av prop. 2003/04:160 Fortsatt arbete för en säker vägtrafik

Motion 2003/04:T22 av Erling Bager m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 2003/04:T22 av Erling Bager m.fl. fp med anledning av prop. 2003/04:160 Fortsatt arbete för en säker vägtrafik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar med ändring av förslag till lag om ändring i körkortslagen 1998:488 att 4 kap. 67 skall ha följande lydelse. 6 Uppsikt under övningskörning


Utskottsberedning: 2004/05:TU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

med anledning av prop. 2003/04:149 Avtal mellan Sverige och Danmark om vissa skattefrågor m.m.

Motion 2003/04:Sk41 av Anna Grönlund Krantz m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 2003/04:Sk41 av Anna Grönlund Krantz m.fl. fp med anledning av prop. 2003/04:149 Avtal mellan Sverige och Danmark om vissa skattefrågor m.m. Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om utvärdering av hela avtalet efter två år. Riksdagen


Utskottsberedning: 2003/04:SkU31
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

med anledning av skr. 2003/04:129 En svensk strategi för hållbar utveckling

Motion 2003/04:MJ66 av Lennart Fremling m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 2003/04:MJ66 av Lennart Fremling m.fl. fp med anledning av skr. 2003/04:129 En svensk strategi för hållbar utveckling Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om bättre fokus i politiken för ett hållbart samhälle och tillsättandet av


Utskottsberedning: 2004/05:BoU5 2004/05:LU8 2004/05:MJU3 2004/05:NU3
Riksdagsbeslut (16 yrkanden): 16 avslag

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.

Information om ledamöternas uppdrag

Vi kvalitetssäkrar löpande informationen om ledamöternas uppdrag. Trots det kan det i undantagsfall förekomma felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöterna på webbplatsen. Har du frågor kontakta Riksdagsinformation: riksdagsinformation@riksdagen.se