Marie Wahlgren (FP)

Marie Wahlgren (FP)

Tidigare riksdagsledamot

Valkrets Skåne läns södra
Titel docent
Född år 1962

Aktuella uppdrag

 • Inga uppdrag sedan 2006-10-02

  • Riksdagsledamot

  • Ordinarie 2002-09-30 – 2006-10-02
  • Miljö- och jordbruksutskottet

  • Suppleant 2002-10-08 – 2006-10-02
  • Trafikutskottet

  • Suppleant 2002-10-15 – 2006-10-02
  • Bostadsutskottet

  • Suppleant 2004-09-14 – 2006-10-02

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Webb-TV

Filterar webb-tv på:

 
Stillbild från Debatt om förslag: Kommunernas roll i avfallshanteringen
Debatt om förslag 2005/06:MJU29 16 juni 2006 Kommunernas roll i avfallshanteringen
Stillbild från Interpellationsdebatt: Universiteten och arbetsmarknadsbehovet
Interpellationsdebatt 2005/06:439 av Wahlgren, Marie (fp) 8 juni 2006 Universiteten och arbetsmarknadsbehovet
Stillbild från Interpellationsdebatt: Postens service på landsbygden
Interpellationsdebatt 2005/06:313 av Wahlgren, Marie (fp) 4 april 2006 Postens service på landsbygden
Stillbild från Debatt om förslag: Skyldighet att tillhandahålla förnybara drivmedel
Debatt om förslag 2005/06:TU6 16 december 2005 Skyldighet att tillhandahålla förnybara drivmedel

Dokument:

finansieringen av forskningen

Skriftlig fråga 2003/04:1612 av Wahlgren, Marie (fp)

den 9 september Fråga 2003/04:1612 av Marie Wahlgren fp till utbildningsminister Thomas Östros om finansieringen av forskningen Regeringen har haft som sin målsättning att hälften av en årskurs gymnasister ska gå vidare till högre studier. Nu växer årskullarna samtidigt som Högskoleverket rapporterar att antalet högskoleplatser

Inlämnad: 2004-09-09 Besvarare: Thomas Östros (S)

den ekonomiska situationen vid Sveriges lantbruksuniversitet

Skriftlig fråga 2003/04:1611 av Wahlgren, Marie (fp)

den 9 september Fråga 2003/04:1611 av Marie Wahlgren fp till jordbruksminister Ann-Christin Nykvist om den ekonomiska situationen vid Sveriges lantbruksuniversitet På grund av ekonomiskt underskott planerar nu Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, en neddragning av ca 200 tjänster. Detta beror på minskade statliga anslag

Inlämnad: 2004-09-09 Besvarare: Ann-Christin Nykvist (S)

med anledning av prop. 2003/04:160 Fortsatt arbete för en säker vägtrafik

Motion 2003/04:T22 av Erling Bager m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 2003/04:T22 av Erling Bager m.fl. fp med anledning av prop. 2003/04:160 Fortsatt arbete för en säker vägtrafik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar med ändring av förslag till lag om ändring i körkortslagen 1998:488 att 4 kap. 67 skall ha följande lydelse. 6 Uppsikt under övningskörning


Utskottsberedning: 2004/05:TU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.