Marie Wahlgren (FP)

Marie Wahlgren (FP)

Tidigare riksdagsledamot

Valkrets Skåne läns södra
Titel docent
Född år 1962

Aktuella uppdrag

 • Inga uppdrag sedan 2006-10-02

  • Riksdagsledamot

  • Ordinarie 2002-09-30 – 2006-10-02
  • Miljö- och jordbruksutskottet

  • Suppleant 2002-10-08 – 2006-10-02
  • Trafikutskottet

  • Suppleant 2002-10-15 – 2006-10-02
  • Bostadsutskottet

  • Suppleant 2004-09-14 – 2006-10-02

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Webb-TV

Filterar webb-tv på:

 
Debatt om förslag 2005/06:MJU29 16 juni 2006 Kommunernas roll i avfallshanteringen
Interpellationsdebatt 2005/06:399 av Ullenhag, Erik (fp) 8 juni 2006 Behov av djurförsök
Frågestund 8 juni 2006 Frågestund
Interpellationsdebatt 2005/06:439 av Wahlgren, Marie (fp) 8 juni 2006 Universiteten och arbetsmarknadsbehovet

Dokument:

med anledning av skr. 2002/03:111 Landsbygdspolitik - resultatredovisning

Motion 2002/03:MJ29 av Anita Brodén m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 2002/03:MJ29 av Anita Brodén m.fl. fp med anledning av skr. 2002/03:111 Landsbygdspolitik resultatredovisning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om företagarperspektivet i landsbygdspolitiken. Riksdagen tillkännager för regeringen


Utskottsberedning: 2003/04:MJU2
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 7 avslag

med anledning av prop. 2002/03:117 Ett samhälle med giftfria och resurssnåla kretslopp

Motion 2002/03:MJ26 av Lennart Fremling m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 2002/03:MJ26 av Lennart Fremling m.fl. fp med anledning av prop. 2002/03:117 Ett samhälle med giftfria och resurssnåla kretslopp Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att regeringen bör återkomma med en avrapportering rörande det


Utskottsberedning: 2003/04:MJU4
Riksdagsbeslut (12 yrkanden): 12 avslag

med anledning av prop. 2002/03:100 2003 års ekonomiska vårproposition

Motion 2002/03:Fi22 av Allan Widman och Marie Wahlgren (fp)

Motion till riksdagen 2002/03:Fi22 av Allan Widman och Marie Wahlgren fp med anledning av prop. 2002/03:100 2003 års ekonomiska vårproposition Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att riksdagen helt står bakom statens avtal med Malmö kommun och Region


Utskottsberedning: 2002/03:FiU21
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.

Information om ledamöternas uppdrag

Vi kvalitetssäkrar löpande informationen om ledamöternas uppdrag. Trots det kan det i undantagsfall förekomma felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöterna på webbplatsen. Har du frågor kontakta Riksdagsinformation: riksdagsinformation@riksdagen.se