Marie Wahlgren (FP)

Marie Wahlgren (FP)

Tidigare riksdagsledamot

Valkrets Skåne läns södra
Titel docent
Född år 1962

Aktuella uppdrag

 • Inga uppdrag sedan 2006-10-02

  • Riksdagsledamot

  • Ordinarie 2002-09-30 – 2006-10-02
  • Miljö- och jordbruksutskottet

  • Suppleant 2002-10-08 – 2006-10-02
  • Trafikutskottet

  • Suppleant 2002-10-15 – 2006-10-02
  • Bostadsutskottet

  • Suppleant 2004-09-14 – 2006-10-02

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Webb-TV

Filterar webb-tv på:

 
Debatt om förslag 2005/06:MJU29 16 juni 2006 Kommunernas roll i avfallshanteringen
Interpellationsdebatt 2005/06:399 av Ullenhag, Erik (fp) 8 juni 2006 Behov av djurförsök
Frågestund 8 juni 2006 Frågestund
Interpellationsdebatt 2005/06:439 av Wahlgren, Marie (fp) 8 juni 2006 Universiteten och arbetsmarknadsbehovet

Dokument:

trafiklösningar längs västkusten

Skriftlig fråga 2002/03:1262 av Wahlgren, Marie (fp)

den 29 juli Fråga 2002/03:1262 av Marie Wahlgren fp till statsrådet Ulrica Messing om trafiklösningar längs västkusten Tunnelbygget genom Hallandsåsen har nu drabbats av ännu en miljöskandal. Detta är ett oroande bakslag. Miljöproblemen kring tunnelbygget tycks för en utomstående framför allt grundas i nonchalans och

Inlämnad: 2003-07-29 Besvarare: Ulrica Messing (S)

skötsel av naturreservat

Skriftlig fråga 2002/03:1234 av Wahlgren, Marie (fp)

den 14 juli Fråga 2002/03:1234 av Marie Wahlgren fp till miljöminister Lena Sommestad om skötsel av naturreservat Enligt rapporter i massmedia finns inte tillräckligt med resurser för att på ett tillfredsställande sätt sköta våra nationalparker. Enligt experter hotar detta bland annat den biologiska mångfalden och

Inlämnad: 2003-07-14 Besvarare: Lena Sommestad (S)

med anledning av skr. 2002/03:111 Landsbygdspolitik - resultatredovisning

Motion 2002/03:MJ29 av Anita Brodén m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 2002/03:MJ29 av Anita Brodén m.fl. fp med anledning av skr. 2002/03:111 Landsbygdspolitik resultatredovisning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om företagarperspektivet i landsbygdspolitiken. Riksdagen tillkännager för regeringen


Utskottsberedning: 2003/04:MJU2
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 7 avslag

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.