Marianne Jönsson (C)

Marianne Jönsson i Degerhamn (C)

Tidigare riksdagsledamot

Parti Centerpartiet
Titel fil.mag, adjunkt
Född år 1933

Aktuella uppdrag

 • Inga uppdrag sedan 2002-01-18

  • Riksdagsledamot

  • Ordinarie 1988-10-03 – 1994-10-03
  • Riksdagsledamot

  • Ersättare 1986-11-11 – 1986-12-13
  • Utbildningsutskottet

  • Ledamot 1993-04-26 – 1994-10-02
  • Suppleant 1988-10-11 – 1991-09-29
  • Socialförsäkringsutskottet

  • Suppleant 1991-10-15 – 1993-05-24
  • Suppleant 1988-10-11 – 1991-09-29
  • Arbetsmarknadsutskottet

  • Suppleant 1991-10-15 – 1993-10-13
  • Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet

  • Suppleant 2002-01-17 – 2002-01-18

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

 • Uppdrag inom riksdag och regering

  Rdl 1988- Suppleant i Socialförsäkringsutskottet 76/77-77/78 och 88/89-92/93, Socialutskottet 76/77, Trafikutskottet 86/87, Utbildningsutskottet 88/89-90/91 och Arbetsmarknadsutskottet 91/92-92/93. Ledamot av Utbildningsutskottet 93/94.
 • Bostadsort

  Degerhamn
 • Utbildning

  Folkskollärarexamen 55. Folkskollärare 55-67. Filosofie magister 68. Adjunkt 68-.
 • Uppdrag inom förenings- och näringsliv

  Ledamot av styrelsen för stiftelsen Capellagården, ordförande, Ölands folkhögskola 86-88, vice ordförande 86-88, och Kalmarsund AB 92-. - Ledamot av styrelsen för Kalmar läns centerpartidistrikt 76- och Kalmar läns södra distrikt av Centerns kvinnoförbund, ordförande 88-.
 • Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

  Ledamot av styrelsen för Kalmar läns allmänna försäkringskassa 76-89, högskolan i Kalmar, styrelsen för u-landsforskning 90-95, nämnden för vårdartjänst/statens institut för särskilt utbildningsstöd 92-, ordförande 92-, och boverket 92-. Ledamot av hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd 89-92, Svenska unescorådet 93-96, handikappombudsmannens råd 94-97. - Ledamot av 1989 års handikapputredning 88-92, nationalkommittén för FN:s konferens om befolkning och utveckling 1994 92- samt kommittén om utvecklingen i gymnasieskolan 94-97. Särskild utredare av bilstödet till handikappade 93-94.
 • Kommunala uppdrag

  Ledamot av Mörbylånga kommunfullmäktige, ordförande 95-. Ledamot av Kalmar läns landsting 71-88. Ledamot av förvaltningsutskottet 80-82. Ledamot av social- och omsorgsnämnden 71-79. Ledamot av direktionen för östra hälso- och sjukvårdsdistriktet 80-88, ordf 80-85, vice ordförande 86-88. Ledamot av styrelsen för stiftelsen Kalmar läns konvalescenthem 74-85.
 • Föräldrar

  Mjölnaren Knut Albert Edvin Nilsson och bagerskan Anna Lilly Olsson

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Dokument:

med anledning av prop. 1993/94:156 Vissa förändringar i studiestödssystemet

Motion 1993/94:Sf48 av Stina Gustavsson och Marianne Jönsson (c)

Motion till riksdagen 1993/94:Sf48 av Stina Gustavsson och Marianne Jönsson c med anledning av prop. 1993/94:156 Vissa förändringar i studiestödssystemet Vi tar i denna motion upp vuxenstudier vid folkhögskolor. Enligt propositionen kommer studerande i kommunal och statlig vuxenutbildning som inte bedriver studier


Utskottsberedning: -1993/94:SfU25
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1993/94:182 Ny lotterilag

Motion 1993/94:Kr4 av Marianne Jönsson och Lennart Brunander (c)

Motion till riksdagen 1993/94:Kr4 av Marianne Jönsson och Lennart Brunander c med anledning av prop. 1993/94:182 Ny lotterilag Det förslag till ny lotterilag som regeringen nu föreslår riksdagen innebär, som vi ser det, en förändring av inkomstmöjligheterna för många, ofta små föreningar, som idag använder sig av


Utskottsberedning: -1993/94:KrU32
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Fortbildning av skolpersonal i handikappkunskap

Motion 1993/94:Ub363 av Agne Hansson och Marianne Jönsson (c)

Motion till riksdagen 1993/94:Ub363 av Agne Hansson och Marianne Jönsson c Fortbildning av skolpersonal i handikappkunskap Under föregående riksmöte föreslog vi i en motion att fortbildningsinsatser för skolpersonal i handikappkunskap bör införas. Utskottet avslog motionen med hänvisning till att Skolverket förväntade


Utskottsberedning: -1993/94:UbU7
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.