Maria Leissner (FP)

Maria Leissner (FP)

Tidigare riksdagsledamot

Titel F d förbundsordförande, senare partiordförande.
Född år 1956

Aktuella uppdrag

 • Inga uppdrag sedan 1991-09-30

  • Riksdagsledamot

  • Ordinarie 1985-09-30 – 1991-09-30
  • Socialförsäkringsutskottet

  • Suppleant 1988-10-11 – 1991-09-29

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

 • Uppdrag inom riksdag och regering

  Rdl 1985-91 Suppleant i Utrikesutskottet 85/86-90/91 och Socialförsäkringsutskottet 88/89-90/91.
 • Bostadsort

  Stockholm
 • Utbildning

  Studier vid Uppsala universitet. VD-assistent vid brittiska handelskammaren 81. Förbundssekreterare i Folkpartiets ungdomsförbund (FPU) 81-83, ordförande 83-85. Organisationssekreterare i Rädda barnen 85. Partiordförande i Folkpartiet 95-97. Ambassadör i Guatemala, Belize, El Salvador och Honduras 00- samt Costa Rica 01-.
 • Uppdrag inom förenings- och näringsliv

  Ledamot av styrelsen för Svenska volontärsamverkan 85-. - Ledamot av styrelsen för FPU 81 och 83-85, 2:e vice ordförande 81, ordförande 83-85, samt av Folkpartiets partistyrelse 83-85 och 87-97, ordförande 95-97.
 • Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

  Ledamot av styrelsen för konstfackskolan 88-. Ledamot av nedrustningsdelegationen 88-90, beredningen för humanitärt bistånd 91-, millenniekommittén 98-00,
 • Föräldrar

  Överläkaren Pehr Engelbrekt Leissner och sjukhusdirektören Ulla Maria Hallberg

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Dokument:

med anledning av prop. 1990/91:195 Aktiv flykting- och immigrationspolitik m.m.

Motion 1990/91:Sf62 av Maria Leissner m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 1990/91:Sf62 av Maria Leissner m.fl. fp med anledning av prop. 1990/91:195 Aktiv flykting- och immigrationspolitik m.m. Aktiv flykting- och immigrationspolitikär huvudsakligen en principproposition, och regeringen utlovar att återkomma till riksdagen med ett preciserat förslag i frågan om utlänningslagstiftningen.


Utskottsberedning: 1990/91:SfU17

med anledning av prop. 1990/91:181 Sjuklön, m.m.

Motion 1990/91:Sf55 av Sigge Godin m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 1990/91:Sf55 av Sigge Godin m.fl. fp med anleldning av prop. 1990/91:181 Sjuklön, m.m. Regeringen föreslår i propositionen bl.a. att det införs en lagfäst rätt till sjuklön för de första 14 dagarna i en sjukperiod med början den 1 januari 1992. Som ett resultat av detta föreslås att avgiften till


Utskottsberedning: -------1990/91:SfU18
Riksdagsbeslut (14 yrkanden): , , 7 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1990/91:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1991/92, m.m. (kompletteringsproposition)

Motion 1990/91:Fi52 av Sigge Godin m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 1990/91:Fi52 av Sigge Godin m.fl. fp med anledning av prop. 1990/91:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1991/92, m.m. kompletteringsproposition FAS 90 och ADB-stöd inom socialförsäkringen Socialförsäkringsområdet behöver ett förbättrat och moderniserat ADB-stöd, vilket


Utskottsberedning: ---1990/91:FiU37
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.