Magnus Resare (M)

Magnus Resare (M)

Tjänstgörande statsrådsersättare

Parti Moderaterna
Valkrets Värmlands län, plats 233
Född år 1987
Adress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
E-post magnus.resare[på]riksdagen.se

Aktuella uppdrag

  • Riksdagsledamot

  • Statsrådsersättare för Pål Jonson
  • Socialförsäkringsutskottet

  • Ledamot
  • Civilutskottet

  • Suppleant
  • EU-nämnden

  • Suppleant

  • Riksdagsledamot

  • Statsrådsersättare 2022-10-18 – 2026-09-21
  • Socialförsäkringsutskottet

  • Ledamot 2022-10-27 – 2026-09-21
  • Civilutskottet

  • Suppleant 2022-11-29 – 2026-09-21
  • EU-nämnden

  • Suppleant 2023-03-08 –

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Webb-TV

Filterar webb-tv på:

 
Stillbild från Debatt om förslag: Riksrevisionens rapport om migrationsdomstolarnas handläggningstider i asylmål
Debatt om förslag 2022/23:SfU8 30 november 2022 Riksrevisionens rapport om migrationsdomstolarnas handläggningstider i asylmål

Dokument:

Förnya strandskyddet

Motion 2022/23:673 av Magnus Resare (M)

Motion till riksdagen 2022/23:673 av Magnus Resare M Förnya strandskyddet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över förutsättningarna för att luckra upp strandskyddsreglerna på ett sätt som möjliggör mer byggnation i vattennära lägen och tillkännager detta för regeringen.

Inlämnad: 2022-11-21 Förslag: 1
Utskottsberedning: 2022/23:MJU17

Motion 2022/23:673 av Magnus Resare (M) (docx, 79 kB) Motion 2022/23:673 av Magnus Resare (M) (pdf, 67 kB)

Upphandling och produktion av livsmedel

Motion 2022/23:671 av Magnus Resare (M)

Motion till riksdagen 2022/23:671 av Magnus Resare M Upphandling och produktion av livsmedel Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att införa krav på att svenska jordbruksregler är uppfyllda vid produktionen av livsmedel som upphandlas av offentliga

Inlämnad: 2022-11-21 Förslag: 1
Utskottsberedning: 2022/23:MJU13

Motion 2022/23:671 av Magnus Resare (M) (docx, 78 kB) Motion 2022/23:671 av Magnus Resare (M) (pdf, 70 kB)

Förkortad restid mellan Stockholm och Oslo

Motion 2022/23:670 av Magnus Resare (M)

Motion till riksdagen 2022/23:670 av Magnus Resare M Förkortad restid mellan Stockholm och Oslo Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om betydelsen av förbättrade tågförbindelser mellan Stockholm och Oslo och tillkännager detta för regeringen. Motivering Norge är Sveriges

Inlämnad: 2022-11-21 Förslag: 1
Utskottsberedning: 2022/23:TU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2022/23:670 av Magnus Resare (M) (docx, 78 kB) Motion 2022/23:670 av Magnus Resare (M) (pdf, 66 kB)

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.