Magnus Johansson (S)

Magnus Johansson (S)

Tidigare riksdagsledamot

Parti Socialdemokraterna
Titel byggnadsmålare
Född år 1967

Aktuella uppdrag

 • Inga uppdrag sedan 1998-10-05

  • Riksdagsledamot

  • Ordinarie 1995-10-10 – 1998-10-05
  • Riksdagsledamot

  • Ersättare 1995-01-10 – 1995-10-09
  • Finansutskottet

  • Suppleant 1995-01-19 – 1995-10-09
  • Utrikesutskottet

  • Suppleant 1996-09-24 – 1998-10-04
  • Bostadsutskottet

  • Suppleant 1995-01-19 – 1995-10-09

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Dokument:

med anledning av prop. 1997/98:150 1998 års ekonomiska vårproposition

Motion 1997/98:Fi42 av Magnus Johansson (s)

Motion till riksdagen 1997/98:Fi42 av Magnus Johansson s med anledning av prop. 1997/98:150 1998 års ekonomiska vårproposition Sänk inte tobaksskatten I regeringens proposition 1997/98:150 föreslås en kraftig sänkning av skatten på tobak. Skälen till detta anges vara att man på det viset vill försöka stoppa den ökade


Utskottsberedning: -1997/98:FiU20
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1997/98:62 Regional tillväxt - för arbete och välfärd

Motion 1997/98:A28 av Magnus Johansson och Jan Björkman (s)

Motion till riksdagen 1997/98:A28 av Magnus Johansson och Jan Björkman s med anledning av prop. 1997/98:62 Regional tillväxt för arbete och välfärd Gör Blekinge till försökslän med ökat regionalt och lokalt självbestämmande inom arbetsmarknadspolitiken I regeringens proposition 1997/98:62 Regional tillväxt för arbete


Utskottsberedning: --1997/98:AU11
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1997/98:56 Transportpolitik för en hållbar utveckling

Motion 1997/98:T43 av Jan Björkman m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1997/98:T43 av Jan Björkman m.fl. s med anledning av prop. 1997/98:56 Transportpolitik för en hållbar utveckling Elektrifiering av Blekinge Kustbana  Kustpilen har visat att det framgångsrikt går att kombinera lokala, regionala och interregionala resor. Ökad turtäthet och förbättrad service har


Utskottsberedning: -1997/98:TU10
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.

Information om ledamöternas uppdrag

Vi kvalitetssäkrar löpande informationen om ledamöternas uppdrag. Trots det kan det i undantagsfall förekomma felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöterna på webbplatsen. Har du frågor kontakta Riksdagsinformation: riksdagsinformation@riksdagen.se