Maggi Mikaelsson (V)

Maggi Mikaelsson (V)

Tidigare riksdagsledamot

Parti Vänsterpartiet
Titel förskollärare
Född år 1946

Aktuella uppdrag

 • Inga uppdrag sedan 2002-09-30

  • Riksdagsledamot

  • Ordinarie 1996-06-13 – 2002-02-01
  • Ledig 1996-05-09 – 1996-06-12
  • Ordinarie 1994-10-03 – 1996-05-08
  • Ordinarie 1988-10-03 – 1991-09-30
  • Miljö- och jordbruksutskottet

  • Suppleant 2000-10-09 – 2002-02-01
  • Ledamot 1998-10-13 – 2002-09-30
  • Ledamot 1998-10-13 – 2000-10-08
  • Ledamot 1994-10-11 – 1998-10-04
  • Suppleant 1991-04-12 – 1991-09-29
  • Suppleant 1988-11-23 – 1989-10-04
  • Finansutskottet

  • Suppleant 1988-10-11 – 1991-09-29
  • Skatteutskottet

  • Suppleant 1988-10-11 – 1991-09-29
  • Bostadsutskottet

  • Suppleant 1994-10-11 – 1996-09-16
  • EU-nämnden

  • Ledamot 1998-10-13 – 2002-02-01
  • Nordiska rådets svenska delegation

  • Ledamot 1994-10-18 – 1996-10-23
  • Krigsdelegationen

  • Ledamot 1998-10-20 – 2002-02-01
  • Europarådets svenska delegation

  • Ledamot 1998-12-02 – 2002-02-01

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Dokument:

med anledning av prop. 1988/89:92 om ny Mot

Motion 1988/89:N25 av Paul Lestander m.fl. (vpk)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89:N25 av Paul Lestander m.fl. vpk med anledning av prop. 1988/89:92 om ny Mot minerallagstiftning m.m. N25-29 Det är bra om man mycket snart kan komma fram till en ny minerallagstiftning. Föreliggande förslag är dock enligt vpk


Utskottsberedning: --1988/89:NU35
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1988/89:N25 av Paul Lestander m.fl. (vpk) (pdf, 79 kB)

En professur i kördirigering

Motion 1988/89:Ub774 av Alexander Chrisopoulos m.fl. (vpk)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89:Ub774 av Alexander Chrisopoulos m.fl. vpk En professur i kördirigering Hemställan Med hänvisning till vad som anförts i motion 1988/89:Kr356 hemställs att riksdagen hos regeringen begär en översyn av tjänstestrukturen vid musikhögskolan


Utskottsberedning: -1988/89:UbU25
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1988/89:Ub774 av Alexander Chrisopoulos m.fl. (vpk) (pdf, 46 kB)

Vårdlärarutbildningen i Umeå

Motion 1988/89:Ub649 av Maggi Mikaelsson (vpk)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89:Ub649 av Maggi Mikaelsson vpk Vårdlärarutbildningen i Umeå Sverige står mitt uppe i en vårdkris. Personal, till övervägande delen kvinnor, som arbetar inom vårdyrken har en tung och många gånger otacksam uppgift. Trots låga löner,


Utskottsberedning: -1988/89:UbU22
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1988/89:Ub649 av Maggi Mikaelsson (vpk) (pdf, 92 kB)

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.