Louise Edlind-Friberg (FP)

Louise Edlind-Friberg (FP)

Tidigare riksdagsledamot

Valkrets Stockholms kommun
Titel Skådespelare
Född år 1946

Aktuella uppdrag

 • Inga uppdrag sedan 2006-10-02

  • Riksdagsledamot

  • Ordinarie 2006-01-01 – 2006-10-02
  • Riksdagsledamot

  • Ersättare 2003-02-24 – 2003-04-06
  • Socialutskottet

  • Suppleant 2003-03-03 – 2003-04-06
  • Utrikesutskottet

  • Suppleant 2003-03-03 – 2003-04-06
  • Socialförsäkringsutskottet

  • Suppleant 2006-01-01 – 2006-03-09
  • Kulturutskottet

  • Suppleant 2006-03-09 – 2006-10-02

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Dokument:

med anledning av prop. 2005/06:192 Lära, växa, förändra – Regeringens folkbildningsproposition

Motion 2005/06:Kr40 av Lennart Kollmats m.fl. (fp)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om bidrag till de centrala amatörkulturorganisationerna. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att folkbildningsanslaget inte skall användas till att finansiera forskning om folkbildningen.


Utskottsberedning: 2005/06:KrU14
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2005/06:Kr40 av Lennart Kollmats m.fl. (fp) (doc, 41 kB) Motion 2005/06:Kr40 av Lennart Kollmats m.fl. (fp) (pdf, 163 kB)

med anledning av prop. 2005/06:112 Viktigare än någonsin! Radio och TV i allmänhetens tjänst 2007–2012

Motion 2005/06:Kr33 av Lennart Kollmats m.fl. (fp)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att flytta fokus från organisation till public service-funktion. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att direkt sponsring över huvud taget inte skall förekomma i public service.


Utskottsberedning: 2005/06:KrU28
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 8 avslag

Motion 2005/06:Kr33 av Lennart Kollmats m.fl. (fp) (doc, 54 kB) Motion 2005/06:Kr33 av Lennart Kollmats m.fl. (fp) (pdf, 194 kB)

med anledning av prop. 2005/06:147 Lag om tillståndsplikt för vissa kampsportsmatcher

Motion 2005/06:Kr18 av Lennart Kollmats m.fl. (fp)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om goda relationer med idrottens organisationer och vikten av ett tydligt, enkelt och snabbt tillståndsförfarande för omfattade idrotter. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att


Utskottsberedning: 2005/06:KrU29
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2005/06:Kr18 av Lennart Kollmats m.fl. (fp) (doc, 59 kB) Motion 2005/06:Kr18 av Lennart Kollmats m.fl. (fp) (pdf, 197 kB)

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.