Louise Edlind-Friberg (FP)

Louise Edlind-Friberg (FP)

Tidigare riksdagsledamot

Valkrets Stockholms kommun
Titel Skådespelare
Född år 1946

Aktuella uppdrag

 • Inga uppdrag sedan 2006-10-02

  • Riksdagsledamot

  • Ordinarie 2006-01-01 – 2006-10-02
  • Riksdagsledamot

  • Ersättare 2003-02-24 – 2003-04-06
  • Socialutskottet

  • Suppleant 2003-03-03 – 2003-04-06
  • Utrikesutskottet

  • Suppleant 2003-03-03 – 2003-04-06
  • Socialförsäkringsutskottet

  • Suppleant 2006-01-01 – 2006-03-09
  • Kulturutskottet

  • Suppleant 2006-03-09 – 2006-10-02

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Dokument:

med anledning av prop. 2005/06:72 Genomförande av EG-direktivet om rätt till familjeåterförening samt vissa frågor om handläggning och DNA-analys vid familjeåterförening

Motion 2005/06:Sf22 av Linnéa Darell m.fl. (fp)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om uppehållstillstånd för andra nära anhöriga än maka, make, sambo eller barn. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att uppehållstillstånd skall vägras vid äktenskap mellan underåriga


Utskottsberedning: 2005/06:SfU8
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 5 avslag, 1 bifall,

Motion 2005/06:Sf22 av Linnéa Darell m.fl. (fp) (doc, 62 kB) Motion 2005/06:Sf22 av Linnéa Darell m.fl. (fp) (pdf, 204 kB)

med anledning av prop. 2005/06:77 Genomförande av EG-direktiven om unionsmedborgares rörlighet inom EU och om varaktigt bosatta tredjelandsmedborgares ställning

Motion 2005/06:Sf19 av Linnéa Darell m.fl. (fp)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att utreda hur försörjningskrav som villkor för EES-medborgares uppehållsrätt inom direktivets ram skall kunna ställas även på arbetstagare, egenföretagare och arbetssökande. Riksdagen tillkännager för regeringen som


Utskottsberedning: 2005/06:SfU9
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2005/06:Sf19 av Linnéa Darell m.fl. (fp) (doc, 72 kB) Motion 2005/06:Sf19 av Linnéa Darell m.fl. (fp) (pdf, 220 kB)

med anledning av prop. 2002/03:115 Europa-Medelhavsavtalet mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater och Algeriet

Motion 2002/03:U11 av Carl B Hamilton m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 2002/03:U11 av Carl B Hamilton m.fl. fp med anledning av prop. 2002/03:115 Europa-Medelhavsavtalet mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater och Algeriet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens proposition 2002/03:115 om godkännande av EuropaMedelhavsavtalet om upprättande


Utskottsberedning: 2002/03:UU17
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.