Linnéa Darell (FP)

Linnéa Darell (FP)

Tidigare riksdagsledamot

Valkrets Östergötlands län
Titel handläggare
Född år 1945

Aktuella uppdrag

 • Inga uppdrag sedan 2006-10-02

  • Riksdagsledamot

  • Ordinarie 2002-09-30 – 2006-10-02
  • Socialförsäkringsutskottet

  • Ledamot 2002-10-08 – 2006-10-02
  • Socialutskottet

  • Suppleant 2002-10-15 – 2006-10-02
  • Krigsdelegationen

  • Ledamot 2002-10-15 – 2006-10-02
  • Riksdagsstyrelsen

  • Suppleant 2002-10-08 – 2003-09-22

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Dokument:

äldres fallolyckor

Interpellation 2003/04:77 av Darell, Linnéa (fp)

den 5 november Interpellation 2003/04:77 av Linnéa Darell fp till socialminister Lars Engqvist om äldres fallolyckor Nyligen presenterade Nationellt centrum för erfarenhetsåterföring från olyckor NCO vid Räddningsverket en rapport som ånyo tar upp frågan om riskerna för äldre människor att råka ut för fallolyckor.

Inlämnad: 2003-11-05 Besvarare: Lars Engqvist (S)

högkostnadsskyddet för småföretagen

Interpellation 2003/04:52 av Darell, Linnéa (fp)

den 24 oktober Interpellation 2003/04:52 av Linnéa Darell fp till statsrådet Hans Karlsson om högkostnadsskyddet för småföretagen I samband med riksdagens beslut om införandet av den tredje sjuklöneveckan utlovades också ett högkostnadsskydd för småföretagen. Lagrådet gav rådet att avvakta med beslutet i väntan på

Inlämnad: 2003-10-24 Besvarare: Hans Karlsson (S)

tillgänglighet för människor med funktionshinder

Interpellation 2003/04:30 av Darell, Linnéa (fp)

den 16 oktober Interpellation 2003/04:30 av Linnéa Darell fp till statsrådet Berit Andnor om tillgänglighet för människor med funktionshinder År 2001 ändrades plan- och bygglagen så att tydligare krav kan ställas på tillgänglighet för rörelsehindrade personer när allmänna platser ska iordningställas eller ändras. Samtidigt

Inlämnad: 2003-10-15 Besvarare: Lena Sommestad (S)

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.