Linnéa Darell (FP)

Linnéa Darell (FP)

Tidigare riksdagsledamot

Valkrets Östergötlands län
Titel handläggare
Född år 1945

Aktuella uppdrag

 • Inga uppdrag sedan 2006-10-02

  • Riksdagsledamot

  • Ordinarie 2002-09-30 – 2006-10-02
  • Socialförsäkringsutskottet

  • Ledamot 2002-10-08 – 2006-10-02
  • Socialutskottet

  • Suppleant 2002-10-15 – 2006-10-02
  • Krigsdelegationen

  • Ledamot 2002-10-15 – 2006-10-02
  • Riksdagsstyrelsen

  • Suppleant 2002-10-08 – 2003-09-22

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Dokument:

med anledning av prop. 2003/04:131 Internationella adoptionsfrågor

Motion 2003/04:So20 av Kerstin Heinemann m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 2003/04:So20 av Kerstin Heinemann m.fl. fp med anledning av prop. 2003/04:131 Internationella adoptionsfrågor 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen antar förslaget i proposition 2003/04:131 om lagen 1997:192 om internationell adoptionsförmedling med den ändringen att 8 e utgår. Riksdagen godkänner


Utskottsberedning: 2004/05:SoU3
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

med anledning av skr. 2003/04:119 Särskilda regler under en övergångsperiod för arbetstagare från nya medlemsstater enligt anslutningsfördraget

Motion 2003/04:Sf39 av Bo Könberg m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 2003/04:Sf39 av Bo Könberg m.fl. fp med anledning av skr. 2003/04:119 Särskilda regler under en övergångsperiod för arbetstagare från nya medlemsstater enligt anslutningsfördraget Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att de föreslagna


Utskottsberedning: 2003/04:SfU15
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): 10 avslag

med anledning av prop. 2003/04:69 En ny statlig myndighet för socialförsäkringens administration

Motion 2003/04:Sf36 av Bo Könberg m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 2003/04:Sf36 av Bo Könberg m.fl. fp med anledning av prop. 2003/04:69 En ny statlig myndighet för socialförsäkringens administration 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Motivering 2 3.1 Inledning 2 3.2 AMS är en dålig förebild 2 3.3 En bredare


Utskottsberedning: 2003/04:SfU13
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.