Linnéa Darell (FP)

Linnéa Darell (FP)

Tidigare riksdagsledamot

Valkrets Östergötlands län
Titel handläggare
Född år 1945

Aktuella uppdrag

 • Inga uppdrag sedan 2006-10-02

  • Riksdagsledamot

  • Ordinarie 2002-09-30 – 2006-10-02
  • Socialförsäkringsutskottet

  • Ledamot 2002-10-08 – 2006-10-02
  • Socialutskottet

  • Suppleant 2002-10-15 – 2006-10-02
  • Krigsdelegationen

  • Ledamot 2002-10-15 – 2006-10-02
  • Riksdagsstyrelsen

  • Suppleant 2002-10-08 – 2003-09-22

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Webb-TV

Filterar webb-tv på:

 
Frågestund 11 maj 2006 Frågestund
Debatt om förslag 2005/06:SfU11 3 maj 2006 Löneskatter för enmansföretag
Interpellationsdebatt 2005/06:261 av Darell, Linnéa (fp) 13 mars 2006 Tillgång till rehabilitering
Interpellationsdebatt 2005/06:206 av Johansson, Kenneth (c) 7 mars 2006 Misslyckandet med finansiell samordning

Dokument:

de ökade kostnaderna för socialbidrag

Skriftlig fråga 2003/04:1604 av Darell, Linnéa (fp)

den 7 september Fråga 2003/04:1604 av Linnéa Darell fp till statsrådet Hans Karlsson om de ökade kostnaderna för socialbidrag I dag den 6 september presenterade Socialstyrelsen ny statistik gällande det ekonomiska biståndet under det första och andra kvartalet 2004. Statistiken omfattar både kommunernas kostnader för

Inlämnad: 2004-09-07 Besvarare: Hans Karlsson (S)

lika rätt till rehabilitering oavsett bostadsort

Skriftlig fråga 2003/04:1597 av Darell, Linnéa (fp)

den 3 september Fråga 2003/04:1597 av Linnéa Darell fp till socialminister Lars Engqvist om lika rätt till rehabilitering oavsett bostadsort Av 25 försäkringskassor har 13 begärt mer pengar i år sammantaget uppskattas behovet till 73 miljoner kronor. Riksförsäkringsverket RFV kan dock inte erbjuda så mycket pengar

Inlämnad: 2004-09-03 Besvarare: Hans Karlsson (S)

bilstödet

Skriftlig fråga 2003/04:1406 av Darell, Linnéa (fp)

den 5 juli Fråga 2003/04:1406 av Linnéa Darell fp till statsrådet Berit Andnor om bilstödet Vid frågestunden den 15 april i år svarade statsrådet Andnor på en fråga från undertecknad att de tillskott, som regeringen dels anvisat till bilstöd i årets vårproposition 22 miljoner kronor och de förväntade ytterligare 38 miljoner

Inlämnad: 2004-07-05 Besvarare: Berit Andnor (S)

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.