Lennart Sacrédeus (KD)

Lennart Sacrédeus (KD)

Tillgänglig ersättare

Parti Kristdemokraterna
Valkrets Dalarnas län
Titel Gymnasielärare/journalist
Född år 1957

Aktuella uppdrag

 • Inga uppdrag sedan 2022-06-23

  • Riksdagsledamot

  • Ordinarie 2006-10-02 – 2010-10-04
  • Riksdagsledamot

  • Ersättare 2022-05-05 – 2022-06-23
  • Skatteutskottet

  • Ledamot 2006-10-10 – 2010-10-04
  • Arbetsmarknadsutskottet

  • Suppleant 2006-10-10 – 2010-10-04
  • Socialförsäkringsutskottet

  • Extra suppleant 2022-06-03 – 2022-06-23
  • Extra suppleant 2022-05-10 – 2022-06-01

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Webb-TV

Filterar webb-tv på:

 
Debatt om förslag 2021/22:SfU17 12 maj 2022 Socialförsäkringsfrågor

Dokument:

med anledning av prop. 2021/22:252 Extra ändringsbudget för 2022 – Stöd till jordbruket och fiskerinäringen samt kompensation för höga energipriser

Motion 2021/22:4766 av Jakob Forssmed m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2021/22:4766 av Jakob Forssmed m.fl. KD med anledning av prop. 2021/22:252 Extra ändringsbudget för 2022 Stöd till jordbruket och fiskerinäringen samt kompensation för höga energipriser Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag i avsnitt 4 i propositionen om en drivmedelskompensation.

Inlämnad: 2022-06-08 Förslag: 3
Utskottsberedning: 2021/22:FiU48

Motion 2021/22:4766 av Jakob Forssmed m.fl. (KD) (docx, 73 kB) Motion 2021/22:4766 av Jakob Forssmed m.fl. (KD) (pdf, 89 kB)

Sjukskrivningsperiod vid rehabilitering

Motion 2009/10:Sf370 av Lennart Sacrédeus (kd)

Motion till riksdagen 2009/10:Sf370 av Lennart Sacrédeus kd Sjukskrivningsperiod vid rehabilitering kd829 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att förlänga den tid en person kan vara sjukskriven då denne har en välgrundad diagnos och kommer att


Utskottsberedning: 2009/10:SfU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:Sf370 av Lennart Sacrédeus (kd) (doc, 39 kB) Motion 2009/10:Sf370 av Lennart Sacrédeus (kd) (pdf, 125 kB)

Turism som växande näring

Motion 2009/10:N421 av Lennart Sacrédeus (kd)

Motion till riksdagen 2009/10:N421 av Lennart Sacrédeus kd Turism som växande näring kd827 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att stärka turismen och besöksnäringen såsom en växande näringsgren i vårt land. Motivering Turismen i Sverige generade


Utskottsberedning: 2009/10:NU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:N421 av Lennart Sacrédeus (kd) (doc, 42 kB) Motion 2009/10:N421 av Lennart Sacrédeus (kd) (pdf, 136 kB)

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.