Lennart Hedquist (M)

Lennart Hedquist (M)

Tidigare riksdagsledamot

Parti Moderaterna
Valkrets Uppsala län
Titel Fil.mag., f.d. kommunalråd
Född år 1943

Aktuella uppdrag

 • Inga uppdrag sedan 2010-10-19

  • Riksdagsledamot

  • Ordinarie 1994-10-03 – 2010-10-04
  • Riksdagsledamot

  • Ersättare 1991-09-30 – 1994-10-03
  • Skatteutskottet

  • Ordförande 2006-10-10 – 2010-10-04
  • Ledamot 2002-10-08 – 2006-10-02
  • Finansutskottet

  • Suppleant 2002-10-08 – 2006-10-02
  • Ledamot 1998-10-13 – 2002-09-30
  • Ledamot 1994-10-11 – 1998-10-04
  • Suppleant 1991-10-08 – 1994-10-02
  • Näringsutskottet

  • Suppleant 1994-10-11 – 1998-10-04
  • Bostadsutskottet

  • Suppleant 1991-10-08 – 1994-10-02
  • EU-nämnden

  • Ledamot 2002-10-08 – 2006-10-10
  • Riksrevisionens styrelse

  • Suppleant 2006-10-17 – 2010-10-19

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Dokument:

Heby kommuns ansökan om länsbyte

Skriftlig fråga 2000/01:1652 av Hedquist, Lennart (m)

den 5 september Fråga 2000/01:1652 av Lennart Hedquist m till statsrådet Britta Lejon om Heby kommuns ansökan om länsbyte Riksdagen fattade i juni 2001 beslut om ett tillkännagivande till regeringen i frågan om Heby kommuns länstillhörighet. Heby kommun har därefter förnyat sin ansökan om länsbyte. Ansökan har legat

Inlämnad: 2001-09-05 Besvarare: statsrådet Britta Lejon (S)

med anledning av prop. 2000/01:141 Rätt för sparbanker och medlemsbanker att driva verksamhet utomlands m.m.

Motion 2000/01:Fi40 av Gunnar Hökmark m.fl. (m)

Motion till riksdagen 2000/01:Fi40 av Hökmark, Gunnar m med anledning av prop. 2000/01:141 Rätt för sparbanker och medlemsbanker att driva verksamhet utomlands m.m. Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att någon ytterligare förlängning av övergångsperioden


Utskottsberedning: -2001/02:FiU6
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

med anledning av skr. 2000/01:104 Utvärdering av statens upplåning och skuldförvaltning 1995/96-2000

Motion 2000/01:Fi39 av Gunnar Hökmark m.fl. (m)

Motion till riksdagen 2000/01:Fi39 av Hökmark, Gunnar m med anledning av skr. 2000/01:104 Utvärdering av statens upplåning och skuldförvaltning Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening att Riksgäldskontorets sparprodukt Riksgäldsspar avvecklas i enlighet med vad som anförs


Utskottsberedning: ---2000/01:FiU28
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.