Lennart Hedquist (M)

Lennart Hedquist (M)

Tidigare riksdagsledamot

Parti Moderaterna
Valkrets Uppsala län
Titel Fil.mag., f.d. kommunalråd
Född år 1943

Aktuella uppdrag

 • Inga uppdrag sedan 2010-10-19

  • Riksdagsledamot

  • Ordinarie 1994-10-03 – 2010-10-04
  • Riksdagsledamot

  • Ersättare 1991-09-30 – 1994-10-03
  • Skatteutskottet

  • Ordförande 2006-10-10 – 2010-10-04
  • Ledamot 2002-10-08 – 2006-10-02
  • Finansutskottet

  • Suppleant 2002-10-08 – 2006-10-02
  • Ledamot 1998-10-13 – 2002-09-30
  • Ledamot 1994-10-11 – 1998-10-04
  • Suppleant 1991-10-08 – 1994-10-02
  • Näringsutskottet

  • Suppleant 1994-10-11 – 1998-10-04
  • Bostadsutskottet

  • Suppleant 1991-10-08 – 1994-10-02
  • EU-nämnden

  • Ledamot 2002-10-08 – 2006-10-10
  • Riksrevisionens styrelse

  • Suppleant 2006-10-17 – 2010-10-19

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Dokument:

Läromedlen i gymnasieskolan

Motion 1991/92:Ub205 av Lennart Hedquist och Rune Rydén (m)

Motion till riksdagen 1991/92:Ub205 av Lennart Hedquist och Rune Rydén m Läromedlen i gymnasieskolan I skollagen 1985:1100, 5 kap 21 stadgas beträffande kostnader för elever i gymnasieskolan att utbildningen skall vara kostnadsfri för eleverna. Dessa skall således utan kostnad ha tillgång till böcker, skrivmateriel,


Utskottsberedning: -1991/92:UbU10
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Den s.k. utbytesregeln i lagen om kemiska produkter

Motion 1991/92:Fö801 av Lennart Hedquist (m)

Motion till riksdagen 1991/92:Fö801 av Lennart Hedquist m Den s.k. utbytesregeln i lagen om kemiska produkter Enligt 5 i lagen om kemiska produkter åligger det den som hanterar eller importerar en kemisk produkt att vidta de åtgärder och iaktta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förhindra eller motverka


Utskottsberedning: -1991/92:FöU9
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Rätt för kommuner att emittera premieobligationer

Motion 1991/92:Fi706 av Lennart Hedquist (m)

Motion till riksdagen 1991/92:Fi706 Lennart Hedquist m Rätt för kommuner att emittera premieobligationer I dag har staten via riksgäldskontoret monopol på utgivning av premieobligationer. Premieobligationer kan sägas vara en kombination av obligation och lotteri. Den som köper en premieobligation vet att han så småningom


Utskottsberedning: -1991/92:FiU14
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.