Lennart Fremling (-)

Lennart Fremling (FP)

Valkrets Dalarnas län
Född år 1946
Avliden den 17 juli 2013

Aktuella uppdrag

 • Inga uppdrag sedan 2006-10-02

  • Riksdagsledamot

  • Ordinarie 2002-09-30 – 2006-10-02
  • Ordinarie 1991-09-30 – 1998-10-05
  • Miljö- och jordbruksutskottet

  • Ledamot 2002-10-08 – 2006-10-02
  • Suppleant 1994-10-11 – 1998-10-04
  • Suppleant 1991-10-18 – 1994-10-02
  • Trafikutskottet

  • Suppleant 2002-10-15 – 2006-10-02
  • Suppleant 1994-10-18 – 1998-10-04
  • Suppleant 1991-10-15 – 1994-10-02
  • Sammansatta utrikes-, miljö- och jordbruksutskottet

  • Suppleant 2003-02-18 – 2003-05-21
  • Lagutskottet

  • Suppleant 1991-10-08 – 1991-10-24
  • Bostadsutskottet

  • Suppleant 1994-10-11 – 1998-10-04
  • EU-nämnden

  • Suppleant 2002-10-08 – 2006-10-02

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten sagt och gjort i riksdagen. Det är motioner, interpellationer och skriftliga frågor till regeringen och anföranden i kammaren. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Webb-TV

 
Debatt om förslag 2005/06:MJU14 16 juni 2006 Nationell klimatpolitik i global samverkan
Debatt om förslag 2005/06:MJU24 18 maj 2006 Finansieringen av kärnavfallets slutförvaring

klimateffekterna av en avveckling av kärnkraften

Interpellation 2003/04:527 av Fremling, Lennart (fp)

den 19 maj Interpellation 2003/04:527 av Lennart Fremling fp till miljöminister Lena Sommestad om klimateffekterna av en avveckling av kärnkraften Att dämpa växthuseffekten är en av mänsklighetens största utmaningar. Sveriges regering planerar trots det att avveckla den svenska kärnkraften och därmed öka utsläppen

Inlämnad: 2004-05-19 Besvarare: Lena Sommestad (S)

järnvägstrafiken i Dalarna

Skriftlig fråga 2003/04:1185 av Fremling, Lennart (fp)

den 10 maj Fråga 2003/04:1185 av Lennart Fremling fp till statsrådet Ulrica Messing om järnvägstrafiken i Dalarna Bra kommunikationer skapar tillväxt. Tyvärr har dock järnvägstrafiken till och från Dalarna gradvis försämrats. När X 2000-tågen kom i början på 1990-talet fanns två dagliga turer i vardera riktningen mellan

Inlämnad: 2004-05-10 Besvarare: Ulrica Messing (S)

samernas rättigheter

Skriftlig fråga 2003/04:963 av Fremling, Lennart (fp)

den 19 mars Fråga 2003/04:963 av Lennart Fremling fp till jordbruksminister Ann-Christin Nykvist om samernas rättigheter FN:s rasdiskrimineringskommitté kritiserar Sveriges samepolitik. Samernas rätt till mark och naturresurser har fortfarande inte tillgodosetts. Svenska staten är alltför passiv. Min fråga till jordbruksminister

Inlämnad: 2004-03-19 Besvarare: Ann-Christin Nykvist (S)

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.

Åtaganden och ekonomiska intressen
Så arbetar ledamöterna

Information om ledamöternas uppdrag

Felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöternas uppdrag kan förekomma på webbplatsen. Vi kvalitetssäkrar just nu informationen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation.