Lennart Andersson (-)

Lennart Andersson (S)

Född år 1927
Avliden den 18 augusti 2016

Aktuella uppdrag

  • Inga uppdrag sedan 1991-09-30

    • Riksdagsledamot

    • Ordinarie 1976-10-04 – 1991-09-30
    • Utrikesnämnden

    • Ledamot 1989-02-09 – 1991-09-30

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Dokument:

med anledning av prop. 1990/91:149 Radio- och TV-frågor

Motion 1990/91:K71 av Lennart Andersson m.fl. (s, fp, c, v)

Motion till riksdagen 1990/91:K71 av Lennart Andersson m.fl. s, fp, c, v med anledning av prop. 1990/91:149 Radio- och TV- frågor I proposition 1990/91:149 om radio- och TV-frågor föreslås att Lokalradion och Riksradion förs samman till ett bolag. Riksdagen bör ta ställning endast till huvuddragen i den struktur som


Utskottsberedning: -1990/91:KU39
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1990/91:102 Verksamhet och anslag inom totalförsvaret under budgetåret 1991/92

Motion 1990/91:Fö4 av Sören Lekberg och Lennart Andersson (s)

Motion till riksdagen 1990/91:Fö4 av Sören Lekberg och Lennart Andersson s med anledning av prop. 1990/91:102 Verksamhet och anslag inom totalförsvaret under budgetåret 1991/92 Riksdagen har tidigare beslutat att avveckla nuvarande verksamheter vid Almnäsetablissemanget. ING 1 skulle samlokaliseras med P10 i Strängnäs,


Utskottsberedning: -1990/91:FöU8
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1990/91:80 Rättskipningen i socialförsäkringsmål

Motion 1990/91:Ju23 av Lennart Andersson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1990/91:Ju23 av Lennart Andersson m.fl. s med anledning av prop. 1990/91:80 Rättskipningen i socialförsäkringsmål I propositionen föreslås att försäkringskassornas och riksförsäkringsverkets beslut i socialförsäkringsärenden skall överklagas till länsrätten och att nuvarande tre försäkringsrätter


Utskottsberedning: -1990/91:JuU18
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.