Lena Klevenås (-)

Lena Klevenås (MP)

Valkrets Västra Götalands läns norra
Född år 1947
Avliden den 16 januari 2017

Aktuella uppdrag

 • Inga uppdrag sedan 1998-10-20

  • Riksdagsledamot

  • Ordinarie 1991-09-30 – 1998-10-05
  • Utrikesutskottet

  • Ledamot 1995-01-19 – 1996-04-18
  • Suppleant 1994-10-11 – 1995-01-18
  • Miljö- och jordbruksutskottet

  • Suppleant 1994-10-11 – 1998-10-04
  • Suppleant 1991-10-08 – 1994-10-02
  • Kulturutskottet

  • Suppleant 1996-04-18 – 1998-10-04
  • Suppleant 1994-01-27 – 1994-10-02
  • Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet

  • Suppleant 1995-10-26 – 1995-12-06
  • Riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen

  • Ledamot 1994-12-08 – 1998-10-20
  • Suppleant 1993-12-08 – 1994-12-07
  • Valberedningen

  • Suppleant 1994-10-03 – 1994-11-14

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Dokument:

med anledning av prop. 1997/98:169 Gymnasieskola i utveckling - kvalitet och likvärdighet

Motion 1997/98:Ub41 av Lena Klevenås (s)

Motion till riksdagen 1997/98:Ub41 av Lena Klevenås s med anledning av prop. 1997/98:169 Gymnasieskola i utveckling kvalitet och likvärdighet I regeringens proposition gymnasieskola i utveckling kvalitet och likvärdighet står ingenting om gymnasiebiblioteken. Det är förvånande. Gymnasiebibliotekets kvalitet i fråga om


Utskottsberedning: -1997/98:UbU20

med anledning av prop. 1997/98:58 Amsterdamfördraget

Motion 1997/98:U14 av Bengt-Ola Ryttar och Lena Klevenås (s)

Motion till riksdagen 1997/98:U14 av Bengt-Ola Ryttar och Lena Klevenås s med anledning av prop. 1997/98:58 Amsterdamfördraget Den 1 januari 1995 blev Sverige medlem i Europeiska unionen. Utvecklingen dithän gick mycket fort med tanke på det ointresse som präglat opinionen i frågan under lång tid. Debatten och genomlysningen


Utskottsberedning: --1997/98:UU13
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

kväveutsläpp till Östersjön

Skriftlig fråga 1997/98:1097 av Klevenås, Lena (s)

Fråga 1997/98:1097 av Lena Klevenås s till jordbruksministern om kväveutsläpp till Östersjön den 28 september I början av 80-talet bestämde länderna runt Östersjön att läckage av kväve till Östersjön skulle halveras mellan 1985 och 1995. Man har misslyckats inte minst för att jordbruket i stort sett bedrivs på samma

Inlämnad: 1998-09-28 Besvarare: jordbruksminister Annika Åhnberg (S)

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.