Lena Adelsohn Liljeroth (M)

Lena Adelsohn Liljeroth (M)

Tidigare riksdagsledamot

Parti Moderaterna
Valkrets Stockholms kommun
Titel Journalist
Född år 1955

Aktuella uppdrag

 • Inga uppdrag sedan 2014-10-03

  • Riksdagsledamot

  • Ledig 2006-10-26 – 2014-09-29
  • Ordinarie 2002-09-30 – 2006-10-25
  • Kulturdepartementet

  • Kultur- och idrottsminister 2010-10-06 – 2014-10-03
  • Kulturminister 2007-01-01 – 2010-10-05
  • Kulturutskottet

  • Ledamot 2006-10-10 – 2006-10-23
  • Ledamot 2002-10-08 – 2006-10-02
  • Näringsutskottet

  • Suppleant 2002-10-08 – 2003-01-01
  • Socialutskottet

  • Suppleant 2003-01-01 – 2006-10-02
  • Sammansatta utrikes- och socialutskottet

  • Suppleant 2005-02-15 – 2005-03-16
  • Sammansatta justitie- och socialutskottet

  • Suppleant 2006-02-09 – 2006-04-26
  • Riksdagsstyrelsen

  • Suppleant 2006-10-10 – 2006-10-23
  • Utbildnings- och kulturdepartementet

  • Statsråd 2006-10-24 – 2006-12-31

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Dokument:

med anledning av prop. 2002/03:136 Allmänna arvsfonden och Arvfondsdelegationens organisation m.m.

Motion 2002/03:So52 av Cristina Husmark Pehrsson m.fl. (m)

Motion till riksdagen 2002/03:So52 av Cristina Husmark Pehrsson m.fl. m med anledning av prop. 2002/03:136 Allmänna arvsfonden och Arvfondsdelegationens organisation m.m. 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen återkommer med förslag om Allmänna arvsfondens och Arvsfondsdelegationens placering i


Utskottsberedning: 2003/04:SoU3
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

med anledning av skr. 2002/03:129 Arkitektur, form och design

Motion 2002/03:Kr12 av Kent Olsson m.fl. (m)

Motion till riksdagen 2002/03:Kr12 av Kent Olsson m.fl. m med anledning av skr. 2002/03:129 Arkitektur, form och design Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om lärlingsutbildning. Motivering I skrivelse 2002/03:129 om arkitektur, form och design redogör


Utskottsberedning: 2003/04:KrU3
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

med anledning av prop. 2002/03:73 Höjd åldersgräns för tandläkares och tandhygienisters rätt till offentlig ersättning

Motion 2002/03:So47 av Cristina Husmark Pehrsson m.fl. (m)

Motion till riksdagen 2002/03:So47 av Cristina Husmark Pehrsson m.fl. m med anledning av prop. 2002/03:73 Höjd åldersgräns för tandläkares och tandhygienisters rätt till offentlig ersättning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag om att åldersgränsen skall höjas från 67 till 70 år när det gäller


Utskottsberedning: 2002/03:SoU17
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.