Leif Marklund (-)

Leif Marklund (S)

Född år 1943
Avliden den 11 augusti 2020

Aktuella uppdrag

 • Inga uppdrag sedan 1998-10-05

  • Riksdagsledamot

  • Ordinarie 1985-09-30 – 1998-10-05
  • Miljö- och jordbruksutskottet

  • Ledamot 1994-10-11 – 1998-10-04
  • Suppleant 1985-09-30 – 1988-10-02
  • Näringsutskottet

  • Ledamot 1988-10-13 – 1994-10-02
  • Suppleant 1988-10-11 – 1988-10-13
  • Finansutskottet

  • Suppleant 1994-10-11 – 1998-10-04
  • Suppleant 1985-09-30 – 1994-10-02

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Dokument:

med anledning av prop. 1996/97:53 Infrastrukturinriktning för framtida transporter

Motion 1996/97:T16 av Bo Nilsson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1996/97:T16 av Bo Nilsson m.fl. s med anledning av prop. 1996/97:53 Infrastrukturinriktning för framtida transporter Ökad tillgänglighet i kollektivtrafiken I propositionen om infrastrukturinriktning för framtidens transporter poängterar regeringen vikten av att statliga medel avsätts för


Utskottsberedning: -1996/97:TU7
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1996/97:53 Infrastrukturinriktning för framtida transporter

Motion 1996/97:T9 av Lennart Klockare m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1996/97:T9 av Lennart Klockare m.fl. s med anledning av prop. 1996/97:53 Infrastrukturinrikting för framtida transporter Regeringen föreslår i proposition 1996/97:53 en utveckling av transportinfrastrukturen. Denna inriktning skall främja ett miljöanpassat och trafiksäkert transportsystem som


Utskottsberedning: -1996/97:TU7
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Arbetsmiljöutbildning för framtida ledare

Motion 1996/97:Ub225 av Monica Öhman m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1996/97:Ub225 av Monica Öhman m.fl. s Arbetsmiljöutbildning för framtida ledare Under den senaste 10-årsperioden har Sverige satsat betydande belopp på arbetsmiljöfrågor. Som exempel kan nämnas Arbetmiljökommissionen, Rehabiliteringsutredningen, Kompetensutredningen och Produktivitetsdelegationens


Utskottsberedning: -1996/97:UbU8
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.