Leif Marklund (-)

Leif Marklund (S)

Född år 1943
Avliden den 11 augusti 2020

Aktuella uppdrag

 • Inga uppdrag sedan 1998-10-05

  • Riksdagsledamot

  • Ordinarie 1985-09-30 – 1998-10-05
  • Miljö- och jordbruksutskottet

  • Ledamot 1994-10-11 – 1998-10-04
  • Suppleant 1985-09-30 – 1988-10-02
  • Näringsutskottet

  • Ledamot 1988-10-13 – 1994-10-02
  • Suppleant 1988-10-11 – 1988-10-13
  • Finansutskottet

  • Suppleant 1994-10-11 – 1998-10-04
  • Suppleant 1985-09-30 – 1994-10-02

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Dokument:

med anledning av prop. 1992/93:234 Stockholms tingsrätts sammansättning i konkurrensrättsliga mål och ärenden

Motion 1992/93:N64 av Birgitta Johansson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1992/93:N64 av Birgitta Johansson m.fl. s med anledning av prop. 1992/93:234 Stockholms tingsrätts sammansättning i konkurrensrättsliga mål och ärenden I propositionen föreslås nya bestämmelser i konkurrenslagen som innebär att i Stockholms tingsrätt skall ingå såväl lagfarna domare som ekonomiska


Utskottsberedning: -1992/93:NU34
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1992/93:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1993/94, m.m. (kompletteringsproposition)

Motion 1992/93:Fi121 av Birgitta Johansson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1992/93:Fi121 av Birgitta Johansson m.fl. s med anledning av prop. 1992/93:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1993/94, m.m. kompletteringsproposition Näringspolitik i ett Europaperspektiv Socialdemokratin vill använda en aktiv näringspolitik för att åter få fart


Utskottsberedning: --1992/93:FiU30
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1992/93:239 Ombildning av Statens provningsanstalt till aktiebolag, m.m.

Motion 1992/93:N61 av Birgitta Johansson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1992/93:N61 av Birgitta Johansson m.fl. s med anledning av prop. 1992/93:239 Ombildning av Statens provningsanstalt till aktiebolag, m.m. Statens provningsanstalt SP är en s.k. uppdragsmyndighet och landets centrala institution för teknisk utvärdering, provning och mätteknik och därmed förenad


Utskottsberedning: --1992/93:NU32
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.