Leif Marklund (-)

Leif Marklund (S)

Född år 1943
Avliden den 11 augusti 2020

Aktuella uppdrag

 • Inga uppdrag sedan 1998-10-05

  • Riksdagsledamot

  • Ordinarie 1985-09-30 – 1998-10-05
  • Miljö- och jordbruksutskottet

  • Ledamot 1994-10-11 – 1998-10-04
  • Suppleant 1985-09-30 – 1988-10-02
  • Näringsutskottet

  • Ledamot 1988-10-13 – 1994-10-02
  • Suppleant 1988-10-11 – 1988-10-13
  • Finansutskottet

  • Suppleant 1994-10-11 – 1998-10-04
  • Suppleant 1985-09-30 – 1994-10-02

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Dokument:

med anledning av prop. 1997/98:56 Transportpolitik för en hållbar utveckling

Motion 1997/98:T34 av Lennart Klockare m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1997/98:T34 av Lennart Klockare m.fl. s med anledning av prop. 1997/98:56 Transportpolitik för en hållbar utveckling I förslaget till en ny trafikpolitik, som till stora delar innehåller möjligheter för de olika trafikslagen att konkurrera på lika villkor, saknas förslag om hur de långväga godstransporterna


Utskottsberedning: -1997/98:TU10
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Forskning om kyla m.m.

Motion 1997/98:Ub476 av Kristina Zakrisson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1997/98:Ub476 av Kristina Zakrisson m.fl. s Forskning om kyla m.m. Sverige och övriga länder runt Nordkalotten har en betydande del av befolkningen bosatta i områden med kallt klimat. Kännetecknande för dessa områden är att näringslivet är dåligt utbyggt. Koncentrationen till basnäringarna som gruvdrift


Utskottsberedning: -1997/98:UbU13
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Samverkan i Barentsregionen

Motion 1997/98:U812 av Lennart Klockare m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1997/98:U812 av Lennart Klockare m.fl. s Samverkan i Barentsregionen Barents euroarktiska region som består av de nordligaste länen i Norge, Finland, Ryssland och Sverige är en av de viktigaste regionerna för det gränsöverskridande samarbetet i Europa. Det tre nordiska ländernas samarbete med Ryssland


Utskottsberedning: -1997/98:UU2
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.