Lars Wegendal (S)

Lars Wegendal (S)

Tidigare riksdagsledamot

Parti Socialdemokraterna
Valkrets Kronobergs län
Titel Arbetsvägledare
Född år 1949

Aktuella uppdrag

 • Inga uppdrag sedan 2010-10-04

  • Riksdagsledamot

  • Ordinarie 1998-10-05 – 2010-10-04
  • Kulturutskottet

  • Ledamot 2006-10-10 – 2010-10-04
  • Vice ordförande 2005-10-01 – 2006-10-02
  • Ledamot 2002-10-08 – 2005-09-30
  • Ledamot 1998-12-18 – 2002-09-30
  • Suppleant 1998-10-13 – 1998-12-17
  • Arbetsmarknadsutskottet

  • Suppleant 2002-10-08 – 2006-10-02
  • Socialutskottet

  • Suppleant 2007-01-17 – 2010-10-04
  • Nordiska rådets svenska delegation

  • Ledamot 2006-10-17 – 2010-10-04
  • Ledamot 2002-10-15 – 2006-10-02
  • Styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond

  • Personlig suppleant 2006-11-01 – 2010-10-04

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Kommunal tillståndsgivning att sätta upp vägvisningsskyltar

Motion 1999/2000:T366 av Lars Wegendal och Carina Adolfsson (s)

Motion till riksdagen 1999/2000:T366 av Wegendal, Lars s Kommunal tillståndsgivning att sätta upp vägvisningsskyltar Riksdagen har under lång tid ställt sig positiv till att underlätta företagandet på landsbygd. Detta har också inneburit att många mindre företag har etablerat sin verksamhet utanför de större tätorterna.


Utskottsberedning: -1999/2000:TU1
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Fordonsskatten för motorcyklar

Motion 1999/2000:Sk652 av Lars Wegendal (s)

Motion till riksdagen 1999/2000:Sk652 av Wegendal, Lars s Fordonsskatt för motorcyklar Trafikbeskattningsutredningen har nyligen lagt sitt slutbetänkande Bilen, miljön och säkerheten. I utredningen föreslås en enhetsskatt på 1 000 kronor för alla lätta fordon, det vill säga för motorcyklar, bensindrivna personbilar,


Utskottsberedning: -1999/2000:SkU16
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Beskattning av ideella föreningar

Motion 1999/2000:Sk651 av Tomas Eneroth m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1999/2000:Sk651 av Eneroth, Tomas s Beskattning av ideella föreningar Av lagen om statlig inkomstskatt framgår att ideella föreningar är befriade från inkomstskatt för sådan inkomst som hänför sig till särskild förvärvsverksamhet avseende rörelse och som till huvudsaklig del härrör från verksamhet


Utskottsberedning: -1999/2000:SkU13
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.

Information om ledamöternas uppdrag

Vi kvalitetssäkrar löpande informationen om ledamöternas uppdrag. Trots det kan det i undantagsfall förekomma felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöterna på webbplatsen. Har du frågor kontakta Riksdagsinformation: riksdagsinformation@riksdagen.se