Lars Sundin (FP)

Lars Sundin (FP)

Tidigare riksdagsledamot

Född år 1933

Aktuella uppdrag

 • Inga uppdrag sedan 1994-10-03

  • Riksdagsledamot

  • Ordinarie 1985-09-30 – 1994-10-03
  • Justitieutskottet

  • Ledamot 1988-10-11 – 1992-06-30
  • Försvarsutskottet

  • Ledamot 1992-07-01 – 1994-10-02
  • Konstitutionsutskottet

  • Suppleant 1988-10-11 – 1991-09-29
  • Kulturutskottet

  • Suppleant 1992-07-01 – 1994-10-02
  • Riksdagens förvaltningskontor

  • Suppleant 1991-10-08 – 1994-10-03

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Dokument:

med anledning av prop. 1993/94:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1994/95, m.m (kompletteringsproposition)

Motion 1993/94:Fi35 av Lars Sundin och Elver Jonsson (fp)

Motion till riksdagen 1993/94:Fi35 av Lars Sundin och Elver Jonsson fp med anledning av prop. 1993/94:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1994/95, m.m kompletteringsproposition I propositionen föreslår regeringen i bilaga 6 Kommunikationsdepartementet att ytterligare 1,6 miljarder kronor


Utskottsberedning: -1993/94:FiU20
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Textilutbildning vid Högskolan i Borås

Motion 1993/94:Ub697 av Lars Sundin (fp)

Motion till riksdagen 1993/94:Ub697 av Lars Sundin fp Textilutbildning vid Högskolan i Borås De lärare som anlitas för det konstnärliga utbildningsområdet har samtliga en gedigen konstnärlig utbildning Konstfackskolan eller motsvarande och omfattande erfarenhet från arbete i branschen. Tre lärare är fast knutna till


Utskottsberedning: -1993/94:UbU8
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Flyktingpolitiken

Motion 1993/94:Sf602 av Elver Jonsson och Lars Sundin (fp)

Motion till riksdagen 1993/94:Sf602 av Elver Jonsson och Lars Sundin fp Flyktingpolitiken Oron i världen med krigshot, krig, svält och förtryck leder till att många människor befinner sig på flykt. Flyktingsituationen i Europa har dramatiskt försämrats inte minst genom de inre stridigheterna i forna Jugoslavien. Svensk


Utskottsberedning: ---1993/94:SfU11 1993/94:SfU14
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.