Lars Sundin (FP)

Lars Sundin (FP)

Tidigare riksdagsledamot

Född år 1933

Aktuella uppdrag

 • Inga uppdrag sedan 1994-10-03

  • Riksdagsledamot

  • Ordinarie 1985-09-30 – 1994-10-03
  • Justitieutskottet

  • Ledamot 1988-10-11 – 1992-06-30
  • Försvarsutskottet

  • Ledamot 1992-07-01 – 1994-10-02
  • Konstitutionsutskottet

  • Suppleant 1988-10-11 – 1991-09-29
  • Kulturutskottet

  • Suppleant 1992-07-01 – 1994-10-02
  • Riksdagens förvaltningskontor

  • Suppleant 1991-10-08 – 1994-10-03

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Dokument:

med anledning av prop. 1992/93:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1993/94, m.m. (kompletteringsproposition)

Motion 1992/93:A13 av Lars Sundin (fp)

Motion till riksdagen 1992/93:A13 av Lars Sundin fp med anledning av prop. 1992/93:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1993/94, m.m. kompletteringsproposition I propositionen föreslås att en karenstid om fem dagar förs in i lagen 1973:370 om arbetslöshetsförsäkring och i lagen 1973:371


Utskottsberedning: -1992/93:AU20
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1992/93:169 Högre utbildning för ökad kompetens

Motion 1992/93:Ub70 av Lars Sundin (fp)

Motion till riksdagen 1992/93:Ub70 av Lars Sundin fp med anledning av prop. 1992/93:169 Högre utbildning för ökad kompetens Ingenjörsutbildningen vid Högskolan i Borås Regeringens förslag i högskolepropositionen ger goda förutsättningar för en fortsatt positiv utveckling av utbildningen vid Högskolan i Borås. På ett


Utskottsberedning: -1992/93:UbU14
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1992/93:169 Högre utbildning för ökad kompetens

Motion 1992/93:Ub34 av Lars Sundin (fp)

Motion till riksdagen 1992/93:Ub34 av Lars Sundin fp med anledning av prop. 1992/93:169 Högre utbildning för ökad kompetens Förstärk designutbildningen i Borås, inte vid Konstfack i Stockholm Institutionen för TEKO vid Högskolan i Borås utbildar textilingenjörer, textilekonomer och designer för textil- och konsumtionsindustrin.


Utskottsberedning: --1992/93:UbU14
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.