Lars Sundin (FP)

Lars Sundin (FP)

Tidigare riksdagsledamot

Född år 1933

Aktuella uppdrag

 • Inga uppdrag sedan 1994-10-03

  • Riksdagsledamot

  • Ordinarie 1985-09-30 – 1994-10-03
  • Justitieutskottet

  • Ledamot 1988-10-11 – 1992-06-30
  • Försvarsutskottet

  • Ledamot 1992-07-01 – 1994-10-02
  • Konstitutionsutskottet

  • Suppleant 1988-10-11 – 1991-09-29
  • Kulturutskottet

  • Suppleant 1992-07-01 – 1994-10-02
  • Riksdagens förvaltningskontor

  • Suppleant 1991-10-08 – 1994-10-03

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Dokument:

med anledning av prop. 1988/89:113 om ändring i brottsbalken (tjänstefel)

Motion 1988/89:Ju34 av Karin Ahrland m.fl. (fp)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89:Ju34 av Karin Ahrland m.fl. fp med anledning av prop. 1988/89:113 om ändring i brottsbalken tjänstefel Bakgrund I propositionen behandlas en utvidgning av det straffrättsliga tjänsteansvaret för offentligt anställda. Propositionen


Utskottsberedning: -1988/89:JuU24
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1988/89:Ju34 av Karin Ahrland m.fl. (fp) (pdf, 140 kB)

med anledning av prop. 1988/89:95 om ändringar i rättegångsbalken m.m.

Motion 1988/89:Ju29 av Karin Ahrland m.fl. (fp)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89 Ju29 av Karin Ahrland m.fl. fp med anledning av prop. 1988/89:95 om ändringar i rättegångsbalken m.m. I proposition 1988/89:95 föreslås bl.a. att den nuvarande regeln om att tingsrätten vid avgörande av mål om brott med minst


Utskottsberedning: -1988/89:JuU23
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1988/89:Ju29 av Karin Ahrland m.fl. (fp) (pdf, 71 kB)

med anledning av prop. 1988/89:124 om vissa

Motion 1988/89:Ju19 av Karin Ahrland m.fl. (fp)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89:19 av Karin Ahrland m.fl. fp med anledning av prop. 1988/89:124 om vissa tvångsmedelsfrågor Regeringen konstaterar i propositionen att nuvarande regler på tvångsmedelsområdet i allt väsentligt är väl avvägda. Några genomgripande


Utskottsberedning: --1988/89:JuU25
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1988/89:Ju19 av Karin Ahrland m.fl. (fp) (pdf, 133 kB)

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.