Lars Sundin (FP)

Lars Sundin (FP)

Tidigare riksdagsledamot

Född år 1933

Aktuella uppdrag

 • Inga uppdrag sedan 1994-10-03

  • Riksdagsledamot

  • Ordinarie 1985-09-30 – 1994-10-03
  • Justitieutskottet

  • Ledamot 1988-10-11 – 1992-06-30
  • Försvarsutskottet

  • Ledamot 1992-07-01 – 1994-10-02
  • Konstitutionsutskottet

  • Suppleant 1988-10-11 – 1991-09-29
  • Kulturutskottet

  • Suppleant 1992-07-01 – 1994-10-02
  • Riksdagens förvaltningskontor

  • Suppleant 1991-10-08 – 1994-10-03

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Dokument:

med anledning av prop. 1987/88:143 om ändring i brottsbalken m. m. (förverkande av hjälpmedel vid skadegörelse m. m.)

Motion 1987/88:Ju41 av Karin Ahrland m. fl. (fp)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1987/88:Ju41 av Karin Ahrland m. fl. fp med anledning av prop. 1987/88:143 om ändring i brottsbalken m. m. förverkande av hjälpmedel vid skadegörelse m. m.Propositionens huvudsakliga syfte är att öka polisens möjligheter att ingripa


Utskottsberedning: -1988/89:JuU13
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1987/88:Ju41 av Karin Ahrland m. fl. (fp) (pdf, 70 kB)

om sociala avgifter på ersättningar till idrottsutövare

Motion 1987/88:Sf327 av Rune Ångström m. fl. (fp)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1987/88 Sf327 av Rune Ångström m. fl. fp om sociala avgifter på ersättningar till idrottsutövare Genom dom i regeringsrätten, den s. k. Westblomdomen, har fastslagits att idrottsföreningarna är skyldiga att betala arbetsgivaravgift på


Utskottsberedning: -1988/89:SfU1
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1987/88:Sf327 av Rune Ångström m. fl. (fp) (pdf, 54 kB)

om underrättelse till förälder om omyndigs brott

Motion 1987/88:K433 av Karin Ahrland m. fl. (fp)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1987/88 K433 av Karin Ahrland m. fl. fp om underrättelse till förälder om omyndigs brott Enligt 9 kap. 17 sekretesslagen gäller sekretess som huvudregel i utredning enligt bestämmelserna om förundersökning i brottmål för uppgift om enskilds


Utskottsberedning: -1988/89:KU34
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1987/88:K433 av Karin Ahrland m. fl. (fp) (pdf, 66 kB)

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.