Lars Sundin (FP)

Lars Sundin (FP)

Tidigare riksdagsledamot

Född år 1933

Aktuella uppdrag

 • Inga uppdrag sedan 1994-10-03

  • Riksdagsledamot

  • Ordinarie 1985-09-30 – 1994-10-03
  • Justitieutskottet

  • Ledamot 1988-10-11 – 1992-06-30
  • Försvarsutskottet

  • Ledamot 1992-07-01 – 1994-10-02
  • Konstitutionsutskottet

  • Suppleant 1988-10-11 – 1991-09-29
  • Kulturutskottet

  • Suppleant 1992-07-01 – 1994-10-02
  • Riksdagens förvaltningskontor

  • Suppleant 1991-10-08 – 1994-10-03

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Dokument:

med anledning av prop. 1993/94:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1994/95, m.m (kompletteringsproposition)

Motion 1993/94:Fi35 av Lars Sundin och Elver Jonsson (fp)

Motion till riksdagen 1993/94:Fi35 av Lars Sundin och Elver Jonsson fp med anledning av prop. 1993/94:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1994/95, m.m kompletteringsproposition I propositionen föreslår regeringen i bilaga 6 Kommunikationsdepartementet att ytterligare 1,6 miljarder kronor


Utskottsberedning: -1993/94:FiU20
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Textilutbildning vid Högskolan i Borås

Motion 1993/94:Ub697 av Lars Sundin (fp)

Motion till riksdagen 1993/94:Ub697 av Lars Sundin fp Textilutbildning vid Högskolan i Borås De lärare som anlitas för det konstnärliga utbildningsområdet har samtliga en gedigen konstnärlig utbildning Konstfackskolan eller motsvarande och omfattande erfarenhet från arbete i branschen. Tre lärare är fast knutna till


Utskottsberedning: -1993/94:UbU8
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Flyktingpolitiken

Motion 1993/94:Sf602 av Elver Jonsson och Lars Sundin (fp)

Motion till riksdagen 1993/94:Sf602 av Elver Jonsson och Lars Sundin fp Flyktingpolitiken Oron i världen med krigshot, krig, svält och förtryck leder till att många människor befinner sig på flykt. Flyktingsituationen i Europa har dramatiskt försämrats inte minst genom de inre stridigheterna i forna Jugoslavien. Svensk


Utskottsberedning: ---1993/94:SfU11 1993/94:SfU14
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.

Information om ledamöternas uppdrag

Vi kvalitetssäkrar löpande informationen om ledamöternas uppdrag. Trots det kan det i undantagsfall förekomma felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöterna på webbplatsen. Har du frågor kontakta Riksdagsinformation: riksdagsinformation@riksdagen.se