Lars-Ove Hagberg (V)

Lars-Ove Hagberg (V)

Tidigare riksdagsledamot

Parti Vänsterpartiet
Titel järnbruksarbetare
Född år 1941

Aktuella uppdrag

 • Inga uppdrag sedan 1992-08-31

  • Riksdagsledamot

  • Ordinarie 1976-10-04 – 1992-08-31
  • Finansutskottet

  • Ledamot 1989-10-04 – 1991-09-29
  • Suppleant 1988-11-07 – 1989-10-04
  • Arbetsmarknadsutskottet

  • Suppleant 1989-10-04 – 1990-09-29

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Dokument:

med anledning av prop. 1991/92:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1992/93, m.m. (kompletteringsproposition)

Motion 1991/92:Fi57 av John Andersson m.fl. (v)

Motion till riksdagen 1991/92:Fi57 av John Andersson m.fl. v med anledning av prop. 1991/92:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1992/93, m.m. kompletteringsproposition År 1988 fattade riksdagen beslut om en treårig försöksverksamhet med särskilda skogsvårdsinsatser i norra Sverige. Riktlinjer


Utskottsberedning: -1991/92:FiU30
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1991/92:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1992/93, m.m. (kompletteringsproposition)

Motion 1991/92:Fi44 av Lars Werner m.fl. (v)

Motion till riksdagen 1991/92:Fi44 av Lars Werner m.fl. v med anledning av prop. 1991/92:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1992/93, m.m. kompletteringsproposition Sammanfattning Vänsterpartiet föreslår i motionen: Åtgärder mot arbetslösheten ett fempunktsprogramEtt samlat program mot


Utskottsberedning: ----------------------------------------1991/92:BoU23 1991/92:FiU29 1991/92:FiU30 1991/92:JoU24
Riksdagsbeslut (80 yrkanden): , , 40 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1991/92:129 Socialavgifter på vissa förmåner när förutsättningar för jämkning av förmånsvärdet föreligger, m.m.

Motion 1991/92:Sk29 av Lars Bäckström m.fl. (v)

Motion till riksdagen 1991/92:Sk29 av Lars Bäckström m.fl. v med anledning av prop. 1991/92:129 Socialavgifter på vissa förmåner när förutsättningar för jämkning av förmånsvärdet föreligger, m.m. I propositionen föreslår regeringen huvudsakligen åtgärder i syfte att skapa ökad symmetri och enkelhet vad gäller frågor


Utskottsberedning: --1991/92:SkU32
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.