Lars Hjertén (M)

Lars Hjertén (M)

Tidigare riksdagsledamot

Parti Moderaterna
Titel folkhögskolerektor
Född år 1938

Aktuella uppdrag

 • Inga uppdrag sedan 2002-09-30

  • Riksdagsledamot

  • Ordinarie 1995-10-10 – 2002-09-30
  • Ordinarie 1982-10-04 – 1985-09-30
  • Riksdagsledamot

  • Ersättare 1995-01-10 – 1995-10-09
  • Ersättare 1989-04-03 – 1989-05-04
  • Ersättare 1987-11-14 – 1987-12-14
  • Ersättare 1985-10-18 – 1985-11-18
  • Utrikesutskottet

  • Ledamot 1995-01-16 – 1998-10-04
  • Suppleant 1982-10-04 – 1985-09-29
  • Utbildningsutskottet

  • Suppleant 1998-10-13 – 2002-09-29
  • Ledamot 1998-10-05 – 2002-09-30
  • Kulturutskottet

  • Suppleant 1998-10-20 – 2002-09-30
  • Suppleant 1995-01-19 – 1998-10-04
  • Suppleant 1982-10-04 – 1985-09-29
  • Försvarsutskottet

  • Suppleant 1989-04-03 – 1989-05-04
  • Miljö- och jordbruksutskottet

  • Suppleant 1989-04-03 – 1989-05-04
  • Konstitutionsutskottet

  • Suppleant 2001-10-19 – 2002-09-29
  • Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet

  • Suppleant 1995-10-26 – 1995-12-06
  • Sammansatta konstitutions- och utrikesutskottet

  • Suppleant 2002-04-18 – 2002-06-04
  • Nordiska rådets svenska delegation

  • Ledamot 1998-10-20 – 2002-09-30

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Webb-TV

Filterar webb-tv på:

 
Interpellationsdebatt 2001/02:462 av Hjertén, Lars (m) 3 juni 2002 invandrarflickors deltagande i skolundervisning
Debatt om förslag 2001/02:KU24 22 maj 2002 Regeringens förvaltningspolitik, m.m.
Interpellationsdebatt 2000/01:443 av Brus, Sven (kd) 28 maj 2001 äldreomsorgen
Interpellationsdebatt 2000/01:442 av von Sydow, Tullia (s) 28 maj 2001 de äldre kroniskt sjukas situation

Dokument:

med anledning av prop. 2001/02:184 Extraordinära händelser i kommuner och landsting

Motion 2001/02:K94 av Per Unckel m.fl. (m)

Motion till riksdagen 2001/02:K94 av Per Unckel m.fl. m med anledning av prop. 2001/02:184 Extraordinära händelser i kommuner och landsting Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar att avslå proposition 2001/02:184. Motivering Regeringen föreslår i propositionen en ny lag om extraordinära händelser i fredstid


Utskottsberedning: 2002/03:KU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

med anledning av skr. 2001/02:188 Utbildning för kunskap och jämlikhet - regeringens utvecklingsplan för kvalitetsarbetet i förskola, skola och vuxenutbildning

Motion 2001/02:Ub27 av Beatrice Ask m.fl. (m)

Motion till riksdagen 2001/02:Ub27 av Beatrice Ask m.fl. m med anledning av skr. 2001/02:188 Utbildning för kunskap och jämlikhet regeringens utvecklingsplan för kvalitetsarbetet i förskola, skola och vuxenutbildning Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut 14 2 Skolpolitik vid vägs ände 14 3 Kunskap växer


Utskottsberedning: 2002/03:UbU3
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

tandhygienistutbildningen

Skriftlig fråga 2001/02:1194 av Hjertén, Lars (m)

den 21 maj Fråga 2001/02:1194 av Lars Hjertén m till utbildningsminister Thomas Östros om tandhygienistutbildningen En fråga som diskuterats flera gånger under de senaste åren är utbildningstiden för tandhygienister. Mycket tyder på att utbildningen i fortsättningen bör omfatta sex terminer för att motsvara de krav

Inlämnad: 2002-05-21 Besvarare: utbildningsminister Thomas Östros (S)

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.

Information om ledamöternas uppdrag

Vi kvalitetssäkrar löpande informationen om ledamöternas uppdrag. Trots det kan det i undantagsfall förekomma felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöterna på webbplatsen. Har du frågor kontakta Riksdagsinformation: riksdagsinformation@riksdagen.se