Lahja Exner (S)

Lahja Exner (S)

Tidigare riksdagsledamot

Parti Socialdemokraterna
Titel textilarbetare
Född år 1939

Aktuella uppdrag

 • Inga uppdrag sedan 1994-10-03

  • Riksdagsledamot

  • Ordinarie 1979-10-01 – 1994-10-03

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

 • Uppdrag inom riksdag och regering

  Rdl 1979- Suppleant i Konstitutionsutskottet 79/80-93/94 och Arbetsmarknadsutskottet 79/80-81/82. Ledamot av Arbetsmarknadsutskottet 82/83-93/94. Suppleant i Nordiska rådets svenska delegation 81/82-84/85. Ledamot av Nordiska rådets svenska delegation 85/86-93/94.
 • Bostadsort

  Brämhult
 • Utbildning

  Realskola i Finland till 52. Textilarbetare 57-79. Ämneskurser (kvällsskola) 64-66. Facklig utbildning 68-76. Medarbetare i tidningen Beklädnadsfolket 70-79 och tidningen Demokraatti under 80-talet. Facklig funktionär 75-79.
 • Uppdrag inom förenings- och näringsliv

  Ledamot av styrelsen (arbetstagarrepresentant) för SweTeco 73-77 och AB Eiser 77-81 samt Banque Indosuez i Sverige. - Ledamot av styrelsen för Svenska Beklänadsarbetareförbundets fackklubb vid Saxylle-Kilsund, ordförande 69-78. Ledamot av LO:s referensgrupp för invandrarfrågor 72-77. - Ledamot av styrelsen för Södra Älvsborgs läns socialdemokratiska kvinnodistrikt, ordförande 84-, och Sveriges socialdemokratiska kvinnoförbund 87-. - Ledamot av styrelsen för Borås arbetarekommun 72-76 och Södra Älvsborgs läns distrikt av Sveriges socialdemokratiska arbetareparti (SAP) 76-. Ledamot av SAP:s partistyrelse 81-93.
 • Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

  Nämndeman vid Borås tingsrätt 71-76. Ledamot av styrelsen för statens invandrarverk 84-96, Skattemyndigheten i Göteborg 99-, Ledamot av arbetslivsfonden i Älvsborgs län 90-. - Ledamot av kommittén för att pröva frågan om marknadsanpassad arbetsersättning till intagna på kriminalvårdsanstalter m m 79-84, invandrarpolitiska kommittén 80-84, ordförande 82-84, 1983 års rösträttskommitté 83-84 och utredningen angående utvärdering av försöksverksamheten med treårig yrkesinriktad utbildning i gymnasieskolan 89-92.
 • Kommunala uppdrag

  Ledamot av Borås kommunfullmäktige 77-79. Ledamot av kommunstyrelsen 77-79. Ledamot av Brämhults kommundelsråd, ordförande 74-76.
 • Föräldrar

  Handelsresanden Jalmari Kukkula och Bertta Palmén. Invandrade till Sverige 1957

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Dokument:

med anledning av prop. 1992/93:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1993/94, m.m. (kompletteringsproposition)

Motion 1992/93:Fi122 av Margareta Winberg m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1992/93:Fi122 av Margareta Winberg m.fl. s med anledning av prop. 1992/93:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1993/94, m.m. kompletteringsproposition Vårdnadsbidrag och föräldraförsäkring Nuvarande regering har vid åtskilliga tillfällen utlovat ett vårdnadsbidrag


Utskottsberedning: -1992/93:FiU30
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1992/93:230 Valfrihet i skolan

Motion 1992/93:Ub166 av Margareta Winberg m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1992/93:Ub166 av Margareta Winberg m.fl. s med anledning av prop. 1992/93:230 Valfrihet i skolan I propositionen föreslås dels att skäligaavgifter får tas ut av elever i fristående skolor trots att nuvarande bidragsprocent, dvs 85 av kommunens genomsnittskostnad per elev och stadium, bibehålls,


Utskottsberedning: --1992/93:UbU17
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1992/93:218 Avreglering av arbetsförmedlingsmonopolet

Motion 1992/93:A9 av Ingela Thalén m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1992/93:A9 av Ingela Thalén m.fl. s med anledning av prop. 1992/93:218 Avreglering av arbetsförmedlingsmonopolet I propositionen föreslås dels att vinstsyftande arbetsförmedlingar skall tillåtas och dels att arbetskraft fritt skall få hyras ut. Vi motsätter oss dessa förslag. Inledningsvis vill


Utskottsberedning: -1992/93:AU16
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.