Lahja Exner (S)

Lahja Exner (S)

Tidigare riksdagsledamot

Parti Socialdemokraterna
Titel textilarbetare
Född år 1939

Aktuella uppdrag

 • Inga uppdrag sedan 1994-10-03

  • Riksdagsledamot

  • Ordinarie 1979-10-01 – 1994-10-03

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

 • Uppdrag inom riksdag och regering

  Rdl 1979- Suppleant i Konstitutionsutskottet 79/80-93/94 och Arbetsmarknadsutskottet 79/80-81/82. Ledamot av Arbetsmarknadsutskottet 82/83-93/94. Suppleant i Nordiska rådets svenska delegation 81/82-84/85. Ledamot av Nordiska rådets svenska delegation 85/86-93/94.
 • Bostadsort

  Brämhult
 • Utbildning

  Realskola i Finland till 52. Textilarbetare 57-79. Ämneskurser (kvällsskola) 64-66. Facklig utbildning 68-76. Medarbetare i tidningen Beklädnadsfolket 70-79 och tidningen Demokraatti under 80-talet. Facklig funktionär 75-79.
 • Uppdrag inom förenings- och näringsliv

  Ledamot av styrelsen (arbetstagarrepresentant) för SweTeco 73-77 och AB Eiser 77-81 samt Banque Indosuez i Sverige. - Ledamot av styrelsen för Svenska Beklänadsarbetareförbundets fackklubb vid Saxylle-Kilsund, ordförande 69-78. Ledamot av LO:s referensgrupp för invandrarfrågor 72-77. - Ledamot av styrelsen för Södra Älvsborgs läns socialdemokratiska kvinnodistrikt, ordförande 84-, och Sveriges socialdemokratiska kvinnoförbund 87-. - Ledamot av styrelsen för Borås arbetarekommun 72-76 och Södra Älvsborgs läns distrikt av Sveriges socialdemokratiska arbetareparti (SAP) 76-. Ledamot av SAP:s partistyrelse 81-93.
 • Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

  Nämndeman vid Borås tingsrätt 71-76. Ledamot av styrelsen för statens invandrarverk 84-96, Skattemyndigheten i Göteborg 99-, Ledamot av arbetslivsfonden i Älvsborgs län 90-. - Ledamot av kommittén för att pröva frågan om marknadsanpassad arbetsersättning till intagna på kriminalvårdsanstalter m m 79-84, invandrarpolitiska kommittén 80-84, ordförande 82-84, 1983 års rösträttskommitté 83-84 och utredningen angående utvärdering av försöksverksamheten med treårig yrkesinriktad utbildning i gymnasieskolan 89-92.
 • Kommunala uppdrag

  Ledamot av Borås kommunfullmäktige 77-79. Ledamot av kommunstyrelsen 77-79. Ledamot av Brämhults kommundelsråd, ordförande 74-76.
 • Föräldrar

  Handelsresanden Jalmari Kukkula och Bertta Palmén. Invandrade till Sverige 1957

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Dokument:

med anledning av prop. 1993/94:186 Ändringar i arbetsmiljölagen

Motion 1993/94:A68 av Ingela Thalén m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1993/94:A68 av Ingela Thalén m.fl. s med anledning av prop. 1993/94:186 Ändringar i arbetsmiljölagen Översynen av arbetsmiljölagen bygger i stor utsträckning på förslag som framlagts inom den arbetsmiljökommission som 1988 tillsattes av den socialdemokratiska regeringen. Det kan konstateras att


Utskottsberedning: ---1993/94:AU15
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1993/94:65 En ändrad lagstiftning för statsanställda m.fl.

Motion 1993/94:A38 av Ingela Thalén m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1993/94:A38 av Ingela Thalén m.fl. s med anledning av prop. 1993/94:65 En ändrad lagstiftning för statsanställda m.fl. Allmänna utgångspunkter Regeringens proposition 1993/94:65 om ändrad lagstiftning för statsanställda m.fl. bygger i stora delar på LOA-utredningens huvudbetänkande, Enklare regler


Utskottsberedning: -----1993/94:AU16
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation

Tillsättning av högre akademiska tjänster

Motion 1993/94:Ub727 av Lena Klevenås m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1993/94:Ub727 av Lena Klevenås m.fl. s Tillsättning av högre akademiska tjänster Till professor i spanska vid Göteborgs universitet har nyligen utnämnts en ung man med mindre än fem års lärarerfarenhet vid universitetet. Hans samlade akademiska meritering är också, så vitt man kan förstå, mycket


Utskottsberedning: --1993/94:UbU18
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.