Kjell-Arne Welin (FP)

Kjell-Arne Welin (FP)

Tidigare riksdagsledamot

Titel arbetsförmedlare
Född år 1942

Aktuella uppdrag

 • Inga uppdrag sedan 1994-05-29

  • Riksdagsledamot

  • Ordinarie 1985-09-30 – 1991-09-30
  • Riksdagsledamot

  • Ersättare 1994-02-07 – 1994-05-29
  • Arbetsmarknadsutskottet

  • Suppleant 1988-10-11 – 1991-09-29
  • Justitieutskottet

  • Suppleant 1988-10-11 – 1991-09-29
  • Bostadsutskottet

  • Suppleant 1994-02-07 – 1994-05-29

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Dokument:

med anledning av prop. 1988/89:125 med förslag om tilläggsbudget II till statsbudgeten för budgetåret 1988/89

Motion 1988/89:A10 av Elver Jonsson m.fl. (fp)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89 A10 av Elver Jonsson m.fl. fp med anledning av prop. 1988/89:125 med förslag om tilläggsbudget II till statsbudgeten för budgetåret 1988/89 Regeringen föreslår i tilläggsbudget II ytterligare 50 milj.kr. till länsanslagen C4.


Utskottsberedning: ---1988/89:AU19
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Motion 1988/89:A10 av Elver Jonsson m.fl. (fp) (pdf, 76 kB)

med anledning av prop. 1988/89:113 om ändring i brottsbalken (tjänstefel)

Motion 1988/89:Ju34 av Karin Ahrland m.fl. (fp)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89:Ju34 av Karin Ahrland m.fl. fp med anledning av prop. 1988/89:113 om ändring i brottsbalken tjänstefel Bakgrund I propositionen behandlas en utvidgning av det straffrättsliga tjänsteansvaret för offentligt anställda. Propositionen


Utskottsberedning: -1988/89:JuU24
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1988/89:Ju34 av Karin Ahrland m.fl. (fp) (pdf, 140 kB)

med anledning av prop. 1988/89:95 om ändringar i rättegångsbalken m.m.

Motion 1988/89:Ju29 av Karin Ahrland m.fl. (fp)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89 Ju29 av Karin Ahrland m.fl. fp med anledning av prop. 1988/89:95 om ändringar i rättegångsbalken m.m. I proposition 1988/89:95 föreslås bl.a. att den nuvarande regeln om att tingsrätten vid avgörande av mål om brott med minst


Utskottsberedning: -1988/89:JuU23
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1988/89:Ju29 av Karin Ahrland m.fl. (fp) (pdf, 71 kB)

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.