Kjell-Arne Welin (FP)

Kjell-Arne Welin (FP)

Tidigare riksdagsledamot

Titel arbetsförmedlare
Född år 1942

Aktuella uppdrag

 • Inga uppdrag sedan 1994-05-29

  • Riksdagsledamot

  • Ordinarie 1985-09-30 – 1991-09-30
  • Riksdagsledamot

  • Ersättare 1994-02-07 – 1994-05-29
  • Arbetsmarknadsutskottet

  • Suppleant 1988-10-11 – 1991-09-29
  • Justitieutskottet

  • Suppleant 1988-10-11 – 1991-09-29
  • Bostadsutskottet

  • Suppleant 1994-02-07 – 1994-05-29

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Dokument:

med anledning av prop. 1987/88:176 om

Motion 1987/88:So28 av Daniel Tarschys m. fl. (fp)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1987/88:So28 av Daniel Tarschys m. fl. fp med anledning av prop. 1987/88:176 om äldreomsorgen inför 90-talet Stora förändringar till det bättre har skett inom äldreomsorgen. Trots detta kvarstår fortfarande avsevärda problem. Alltför


Utskottsberedning: ---------1988/89:SoU6
Riksdagsbeslut (18 yrkanden): , , 9 saknar beslutsinformation

Motion 1987/88:So28 av Daniel Tarschys m. fl. (fp) (pdf, 311 kB)

med anledning av prop. 1987/88:155 om skydd för företagshemligheter

Motion 1987/88:L14 av Bengt Harding Olson m. fl. (fp)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1987/88 L14 av Bengt Harding Olson m. fl. fp med anledning av prop. 1987/88:155 om skydd för företagshemligheter Propositionens förslag I propositionen föreslås en ny lag till skydd för företagshemligheter. Den som olovligen bereder


Utskottsberedning: --1988/89:LU30
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1987/88:L14 av Bengt Harding Olson m. fl. (fp) (pdf, 159 kB)

om arbetsskadeärenden, m. m.

Motion 1987/88:Sf324 av Kjell-Arne Welin och Elver Jonsson (fp)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1987/88:S024 av Kjell-Arne Welin och Elver Jonsson fp om arbetsskadeärenden, m. m. Hemställan Med hänvisning till vad som anförts i motion 1987/88:So715 hemställs 1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen


Utskottsberedning: --1988/89:SfU2
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1987/88:Sf324 av Kjell-Arne Welin och Elver Jonsson (fp) (pdf, 44 kB)

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.