Kerstin-Maria Stalin (MP)

Kerstin-Maria Stalin (MP)

Tidigare riksdagsledamot

Parti Miljöpartiet
Titel leg. psykolog, lågstadielärare
Född år 1937

Aktuella uppdrag

 • Inga uppdrag sedan 2004-11-14

  • Riksdagsledamot

  • Ledig 2004-08-16 – 2004-11-14
  • Ordinarie 1998-10-05 – 2004-08-15
  • Socialförsäkringsutskottet

  • Suppleant 2002-10-08 – 2004-11-14
  • Ledamot 1998-10-13 – 2002-09-30
  • Socialutskottet

  • Ledamot 2002-10-08 – 2004-11-14
  • Utbildningsutskottet

  • Suppleant 2002-10-15 – 2004-11-14
  • Suppleant 1998-10-13 – 2002-09-30
  • Arbetsmarknadsutskottet

  • Suppleant 2001-11-02 – 2002-09-29

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Dokument:

med anledning av prop. 2003/04:148 Stamcellsforskning

Motion 2003/04:So38 av Lotta N Hedström och Kerstin-Maria Stalin (mp)

Motion till riksdagen 2003/04:So38 av Lotta N Hedström och Kerstin-Maria Stalin mp med anledning av prop. 2003/04:148 Stamcellsforskning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen skyndsamt återkommer med förslag till de ändringar i transplantationslagen som Kommittén om genetisk integritet föreslår


Utskottsberedning: 2004/05:SoU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

med anledning av prop. 2003/04:161 Alkoholpolitiska frågor

Motion 2003/04:So35 av Kerstin-Maria Stalin m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2003/04:So35 av Kerstin-Maria Stalin m.fl. mp med anledning av prop. 2003/04:161 Alkoholpolitiska frågor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att för att genomföra handlingsplanen krävs ekonomiska resurser. Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2004/05:SkU25 2004/05:SoU9
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

med anledning av skr. 2003/04:130 Redovisning av AP-fondernas verksamhet 2003

Motion 2003/04:Fi49 av Mona Jönsson m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2003/04:Fi49 av Mona Jönsson m.fl. mp med anledning av skr. 2003/04:130 Redovisning av AP-fondernas verksamhet 2003 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen återkommer till riksdagen med en kompletterande skrivelse om hur AP-fonderna tolkar och lever upp till kravet på miljö-


Utskottsberedning: 2004/05:FiU6
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.