Kerstin Heinemann (FP)

Kerstin Heinemann (FP)

Tidigare riksdagsledamot

Valkrets Västmanlands län
Född år 1942

Aktuella uppdrag

 • Inga uppdrag sedan 2006-10-02

  • Riksdagsledamot

  • Ordinarie 1994-10-03 – 2006-10-02
  • Riksdagsledamot

  • Ersättare 1980-10-07 – 1980-11-06
  • Socialutskottet

  • Ledamot 2002-10-08 – 2006-10-02
  • Ledamot 1998-10-13 – 2002-09-30
  • Suppleant 1994-10-11 – 1998-10-04
  • Utrikesutskottet

  • Suppleant 1997-09-18 – 1998-10-04
  • Konstitutionsutskottet

  • Suppleant 2000-02-15 – 2002-09-30
  • Sammansatta utrikes- och socialutskottet

  • Suppleant 2005-02-15 – 2005-03-16
  • Lagutskottet

  • Suppleant 1994-10-11 – 1998-10-04
  • Bostadsutskottet

  • Suppleant 1998-10-13 – 2000-02-15
  • Krigsdelegationen

  • Ledamot 1998-10-20 – 2002-09-30
  • Valberedningen

  • Suppleant 1998-10-05 – 2002-09-30
  • Utrikesnämnden

  • Suppleant 2002-10-08 – 2006-10-02

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Dokument:

med anledning av prop. 1996/97:63 Samverkan, socialförsäkringens ersättningsnivåer och administration, m.m.

Motion 1996/97:Sf38 av Sigge Godin m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 1996/97:Sf38 av Sigge Godin m.fl. fp med anledning av regeringens prop. 1996/97:63 Samverkan, socialförsäkringens ersättningsnivåer och administration, m.m. Sammanfattning Regeringen har raserat förtroendet för socialförsäkringarna. De har skurit ned på stödet till rehabilitering och till medel


Utskottsberedning: -------1996/97:SfU12
Riksdagsbeslut (14 yrkanden): , , 7 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1996/97:150 1997 års ekonomiska vårproposition

Motion 1996/97:Fi73 av Barbro Westerholm m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 1996/97:Fi73 av Barbro Westerholm m.fl. fp med anledning av prop. 1996/97:150 1997 års ekonomiska vårproposition Sammanfattning Folkpartiet yrkar avslag på de besparingar som regeringen föreslår inom handikappolitiken. En schablonisering av rätten till personlig assistans kommer att skapa


Utskottsberedning: ------1996/97:FiU20
Riksdagsbeslut (12 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1996/97:150 1997 års ekonomiska vårproposition

Motion 1996/97:Fi43 av Lars Leijonborg m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 1996/97:Fi43 av Lars Leijonborg m.fl. fp med anledning av prop. 1996/97:150 1997 års ekonomiska vårproposition Sammanfattning: Krisplan för Sverige Denna motion är en krisplan för Sverige. Massarbetslöshetens sociala och ekonomiska skadeverkningar är nu så omfattande att snabba och genomgripande


Utskottsberedning: --------------------1996/97:FiU20
Riksdagsbeslut (40 yrkanden): , , 20 saknar beslutsinformation

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.