Kerstin Heinemann (FP)

Kerstin Heinemann (FP)

Tidigare riksdagsledamot

Valkrets Västmanlands län
Född år 1942

Aktuella uppdrag

 • Inga uppdrag sedan 2006-10-02

  • Riksdagsledamot

  • Ordinarie 1994-10-03 – 2006-10-02
  • Riksdagsledamot

  • Ersättare 1980-10-07 – 1980-11-06
  • Socialutskottet

  • Ledamot 2002-10-08 – 2006-10-02
  • Ledamot 1998-10-13 – 2002-09-30
  • Suppleant 1994-10-11 – 1998-10-04
  • Utrikesutskottet

  • Suppleant 1997-09-18 – 1998-10-04
  • Konstitutionsutskottet

  • Suppleant 2000-02-15 – 2002-09-30
  • Sammansatta utrikes- och socialutskottet

  • Suppleant 2005-02-15 – 2005-03-16
  • Lagutskottet

  • Suppleant 1994-10-11 – 1998-10-04
  • Bostadsutskottet

  • Suppleant 1998-10-13 – 2000-02-15
  • Krigsdelegationen

  • Ledamot 1998-10-20 – 2002-09-30
  • Valberedningen

  • Suppleant 1998-10-05 – 2002-09-30
  • Utrikesnämnden

  • Suppleant 2002-10-08 – 2006-10-02

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Dokument:

med anledning av prop. 1995/96:150 Ekonomisk vårproposition med förslag till riktlinjer för den ekonomiska politiken, utgiftstak, ändrade anslag för budgetåret 1995/96, m.m.

Motion 1995/96:Fi97 av Barbro Westerholm m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 1995/96:Fi97 av Barbro Westerholm m.fl. fp med anledning av prop. 1995/96:150 Ekonomisk vårproposition med förslag till riktlinjer för den ekonomiska politiken, utgiftstak, ändrade anslag för budgetåret 1995/96, m.m. Inledning En stor del av regeringens förslag till besparingar i den föreliggande


Utskottsberedning: -----------1995/96:FiU10
Riksdagsbeslut (22 yrkanden): , , 11 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1995/96:187 Patientskadelag m.m.

Motion 1995/96:L39 av Barbro Westerholm m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 1995/96:L39 av Barbro Westerholm m.fl. fp med anledning av prop. 1995/96:187 Patientskadelag m.m. Regeringen föreslår i sin proposition Patientskadelag m.m. att en patientskadelag införs som ger patienterna rätt till ersättning vid personskador, såväl fysiska som psykiska, om de inträffar i samband


Utskottsberedning: ---1995/96:LU27
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1995/96:189 Statlig garanti för anordnande av olympiska sommarspel i Sverige år 2004

Motion 1995/96:Kr12 av Tredje vice talman Christer Eirefelt m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 1995/96:Kr12 av Christer Eirefelt m.fl. fp med anledning av prop. 1995/96:189 Statlig garanti för anordnande av olympiska sommarspel i Sverige år 2004 Ett sommar OS i Stockholm skulle få en rad positiva effekter. Dit räknar vi också värden som inte omedelbart går att uttrycka i kronor eller


Utskottsberedning: --1995/96:KrU15
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.