Kerstin Heinemann (FP)

Kerstin Heinemann (FP)

Tidigare riksdagsledamot

Valkrets Västmanlands län
Född år 1942

Aktuella uppdrag

 • Inga uppdrag sedan 2006-10-02

  • Riksdagsledamot

  • Ordinarie 1994-10-03 – 2006-10-02
  • Riksdagsledamot

  • Ersättare 1980-10-07 – 1980-11-06
  • Socialutskottet

  • Ledamot 2002-10-08 – 2006-10-02
  • Ledamot 1998-10-13 – 2002-09-30
  • Suppleant 1994-10-11 – 1998-10-04
  • Utrikesutskottet

  • Suppleant 1997-09-18 – 1998-10-04
  • Konstitutionsutskottet

  • Suppleant 2000-02-15 – 2002-09-30
  • Sammansatta utrikes- och socialutskottet

  • Suppleant 2005-02-15 – 2005-03-16
  • Lagutskottet

  • Suppleant 1994-10-11 – 1998-10-04
  • Bostadsutskottet

  • Suppleant 1998-10-13 – 2000-02-15
  • Krigsdelegationen

  • Ledamot 1998-10-20 – 2002-09-30
  • Valberedningen

  • Suppleant 1998-10-05 – 2002-09-30
  • Utrikesnämnden

  • Suppleant 2002-10-08 – 2006-10-02

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Dokument:

Adoptionsbidraget

Motion 1994/95:So603 av Kerstin Heinemann (fp)

Motion till riksdagen 1994/95:So603 av Kerstin Heinemann fp Adoptionsbidraget Till Sverige adopteras i dag ca 1 000 barn per år. Sedan 1988 erhåller adoptivföräldrar ett bidrag som fr.o.m. 1991 uppgår till 24 000 kr per barn. Den svenska valutans fallande värde jämfört med utlandet medför högre kostnader i utlandet


Utskottsberedning: -1994/95:SoU15
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Lymfödem

Motion 1994/95:So426 av Kerstin Heinemann (fp)

Motion till riksdagen 1994/95:So426 av Kerstin Heinemann fp Lymfödem Lymfödem är ett tillstånd som leder till att lymfan ansamlas i t.ex. en arm eller ett ben som därvid svullnar och leder till rörelsehandikapp. Orsaken är i en del fall okänd, i andra fall kan en bröstcanceroperation ligga bakom. Antalet patienter


Utskottsberedning: --1995/96:SoU11
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Villkoren för närståendevård

Motion 1994/95:Sf264 av Sigge Godin m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 1994/95:Sf264 av Sigge Godin m.fl. fp Villkoren för närståendevård Utvecklingen av svensk sjukvård under de senaste årtiondena har entydigt gått i riktning mot större insatser av professionell vård. Detta har haft stora fördelar såväl vad gäller kraftigt höjd medicinsk kompetens som minskat tryck


Utskottsberedning: ---1994/95:SfU10
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.