Kerstin Heinemann (FP)

Kerstin Heinemann (FP)

Tidigare riksdagsledamot

Valkrets Västmanlands län
Född år 1942

Aktuella uppdrag

 • Inga uppdrag sedan 2006-10-02

  • Riksdagsledamot

  • Ordinarie 1994-10-03 – 2006-10-02
  • Riksdagsledamot

  • Ersättare 1980-10-07 – 1980-11-06
  • Socialutskottet

  • Ledamot 2002-10-08 – 2006-10-02
  • Ledamot 1998-10-13 – 2002-09-30
  • Suppleant 1994-10-11 – 1998-10-04
  • Utrikesutskottet

  • Suppleant 1997-09-18 – 1998-10-04
  • Konstitutionsutskottet

  • Suppleant 2000-02-15 – 2002-09-30
  • Sammansatta utrikes- och socialutskottet

  • Suppleant 2005-02-15 – 2005-03-16
  • Lagutskottet

  • Suppleant 1994-10-11 – 1998-10-04
  • Bostadsutskottet

  • Suppleant 1998-10-13 – 2000-02-15
  • Krigsdelegationen

  • Ledamot 1998-10-20 – 2002-09-30
  • Valberedningen

  • Suppleant 1998-10-05 – 2002-09-30
  • Utrikesnämnden

  • Suppleant 2002-10-08 – 2006-10-02

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Webb-TV

Dokument:

med anledning av prop. 1995/96:150 Ekonomisk vårproposition med förslag till riktlinjer för den ekonomiska politiken, utgiftstak, ändrade anslag för budgetåret 1995/96, m.m.

Motion 1995/96:Fi97 av Barbro Westerholm m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 1995/96:Fi97 av Barbro Westerholm m.fl. fp med anledning av prop. 1995/96:150 Ekonomisk vårproposition med förslag till riktlinjer för den ekonomiska politiken, utgiftstak, ändrade anslag för budgetåret 1995/96, m.m. Inledning En stor del av regeringens förslag till besparingar i den föreliggande


Utskottsberedning: -----------1995/96:FiU10
Riksdagsbeslut (22 yrkanden): , , 11 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1995/96:187 Patientskadelag m.m.

Motion 1995/96:L39 av Barbro Westerholm m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 1995/96:L39 av Barbro Westerholm m.fl. fp med anledning av prop. 1995/96:187 Patientskadelag m.m. Regeringen föreslår i sin proposition Patientskadelag m.m. att en patientskadelag införs som ger patienterna rätt till ersättning vid personskador, såväl fysiska som psykiska, om de inträffar i samband


Utskottsberedning: ---1995/96:LU27
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1995/96:189 Statlig garanti för anordnande av olympiska sommarspel i Sverige år 2004

Motion 1995/96:Kr12 av Tredje vice talman Christer Eirefelt m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 1995/96:Kr12 av Christer Eirefelt m.fl. fp med anledning av prop. 1995/96:189 Statlig garanti för anordnande av olympiska sommarspel i Sverige år 2004 Ett sommar OS i Stockholm skulle få en rad positiva effekter. Dit räknar vi också värden som inte omedelbart går att uttrycka i kronor eller


Utskottsberedning: --1995/96:KrU15
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.

Information om ledamöternas uppdrag

Vi kvalitetssäkrar löpande informationen om ledamöternas uppdrag. Trots det kan det i undantagsfall förekomma felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöterna på webbplatsen. Har du frågor kontakta Riksdagsinformation: riksdagsinformation@riksdagen.se