Kerstin Heinemann (FP)

Kerstin Heinemann (FP)

Tidigare riksdagsledamot

Valkrets Västmanlands län
Född år 1942

Aktuella uppdrag

 • Inga uppdrag sedan 2006-10-02

  • Riksdagsledamot

  • Ordinarie 1994-10-03 – 2006-10-02
  • Riksdagsledamot

  • Ersättare 1980-10-07 – 1980-11-06
  • Socialutskottet

  • Ledamot 2002-10-08 – 2006-10-02
  • Ledamot 1998-10-13 – 2002-09-30
  • Suppleant 1994-10-11 – 1998-10-04
  • Utrikesutskottet

  • Suppleant 1997-09-18 – 1998-10-04
  • Konstitutionsutskottet

  • Suppleant 2000-02-15 – 2002-09-30
  • Sammansatta utrikes- och socialutskottet

  • Suppleant 2005-02-15 – 2005-03-16
  • Lagutskottet

  • Suppleant 1994-10-11 – 1998-10-04
  • Bostadsutskottet

  • Suppleant 1998-10-13 – 2000-02-15
  • Krigsdelegationen

  • Ledamot 1998-10-20 – 2002-09-30
  • Valberedningen

  • Suppleant 1998-10-05 – 2002-09-30
  • Utrikesnämnden

  • Suppleant 2002-10-08 – 2006-10-02

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Dokument:

med anledning av prop. 1997/98:105 Det allmännas skadeståndsansvar

Motion 1997/98:L26 av Bengt Harding Olson och Kerstin Heinemann (fp)

Motion till riksdagen 1997/98:L26 av Bengt Harding Olson och Kerstin Heinemann fp med anledning av prop. 1997/98:105 Det allmännas skadeståndsansvar I det fullkomliga rättssamhället ges skydd mot kränkningar och där finns inga offer. Verkligheten är dessvärre en annan. Många människor drabbas av övergrepp av varierande


Utskottsberedning: ----------1997/98:LU27
Riksdagsbeslut (20 yrkanden): , , 10 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1997/98:112 Reformerat tandvårdsstöd

Motion 1997/98:So31 av Barbro Westerholm m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 1997/98:So31 av Barbro Westerholm m.fl. fp med anledning av prop. 1997/98:112 Reformerat tandvårdsstöd 1 Inledning Regeringens proposition om tandvården har låtit vänta på sig. Skälen är sannolikt flera men ett synes vara problemen med finansieringen av tandvårdsstödet. Jämfört med de förslag som


Utskottsberedning: ----------1997/98:SoU25
Riksdagsbeslut (20 yrkanden): , , 10 saknar beslutsinformation

med anledning av skr. 1997/98:89 Mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik

Motion 1997/98:U55 av Karl-Göran Biörsmark m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 1997/98:U55 av Karl-Göran Biörsmark m.fl. fp med anledning av skr. 1997/98:89 Mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik Motion till riksdagen 1997/98:U55 av Karl-G�ran Bi�rsmark m.fl. fp med anledning av skr. 1997/98:89 M�nskliga r�ttigheter i svensk utrikespolitik Inledning Varje m�nniska


Utskottsberedning: ---1997/98:UU17
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.