Kerstin Heinemann (FP)

Kerstin Heinemann (FP)

Tidigare riksdagsledamot

Valkrets Västmanlands län
Född år 1942

Aktuella uppdrag

 • Inga uppdrag sedan 2006-10-02

  • Riksdagsledamot

  • Ordinarie 1994-10-03 – 2006-10-02
  • Riksdagsledamot

  • Ersättare 1980-10-07 – 1980-11-06
  • Socialutskottet

  • Ledamot 2002-10-08 – 2006-10-02
  • Ledamot 1998-10-13 – 2002-09-30
  • Suppleant 1994-10-11 – 1998-10-04
  • Utrikesutskottet

  • Suppleant 1997-09-18 – 1998-10-04
  • Konstitutionsutskottet

  • Suppleant 2000-02-15 – 2002-09-30
  • Sammansatta utrikes- och socialutskottet

  • Suppleant 2005-02-15 – 2005-03-16
  • Lagutskottet

  • Suppleant 1994-10-11 – 1998-10-04
  • Bostadsutskottet

  • Suppleant 1998-10-13 – 2000-02-15
  • Krigsdelegationen

  • Ledamot 1998-10-20 – 2002-09-30
  • Valberedningen

  • Suppleant 1998-10-05 – 2002-09-30
  • Utrikesnämnden

  • Suppleant 2002-10-08 – 2006-10-02

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Webb-TV

 
Debatt om förslag 2005/06:SoU24 1 juni 2006 Uppföljning av Nationella handlingsplanen för handikappolitiken
Debatt om förslag 2005/06:SoU15 24 april 2006 Ändringar i läkemedelslagstiftningen m.m.
Debatt om förslag 2005/06:SoU10 8 februari 2006 Legitimation och skyddad yrkestitel
Debatt om förslag 2005/06:SoU9 16 december 2005 Vårdplanering

med anledning av prop. 2001/02:143 Samverkan för en trygg, effektiv och miljövänlig energiförsörjning

Motion 2001/02:N56 av Lars Leijonborg m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 2001/02:N56 av Lars Leijonborg m.fl. fp med anledning av prop. 2001/02:143 Samverkan för en trygg, effektiv och miljövänlig energiförsörjning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2001/02:143. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en fri


Utskottsberedning: 2001/02:NU17
Riksdagsbeslut (9 yrkanden): , ,

med anledning av prop. 2001/02:170 Vissa frågor om koncessionsavgift på televisionens område

Motion 2001/02:K93 av Helena Bargholtz m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 2001/02:K93 av Helena Bargholtz m.fl. fp med anledning av prop. 2001/02:170 Vissa frågor om koncessionsavgift på televisionens område Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens proposition 2001/02:170. Motivering Regeringens mediepolitik har länge varit på väg åt fel håll och koncessionsavgiften


Utskottsberedning: 2001/02:KU36
Riksdagsbeslut (1 yrkande): ,

med anledning av prop. 2001/02:119 Vissa socialförsäkringsfrågor m.m.

Motion 2001/02:Sf24 av Bo Könberg m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 2001/02:Sf24 av Bo Könberg m.fl. fp med anledning av prop. 2001/02:119 Vissa socialförsäkringsfrågor m.m. Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om skärpta regler för bostadstillägg, såvitt gäller icke frivilligt boende i tvåbäddsrum


Utskottsberedning: 2001/02:SfU17
Riksdagsbeslut (1 yrkande): ,

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.

Information om ledamöternas uppdrag

Vi kvalitetssäkrar löpande informationen om ledamöternas uppdrag. Trots det kan det i undantagsfall förekomma felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöterna på webbplatsen. Har du frågor kontakta Riksdagsinformation: riksdagsinformation@riksdagen.se