Kerstin Heinemann (FP)

Kerstin Heinemann (FP)

Tidigare riksdagsledamot

Valkrets Västmanlands län
Född år 1942

Aktuella uppdrag

 • Inga uppdrag sedan 2006-10-02

  • Riksdagsledamot

  • Ordinarie 1994-10-03 – 2006-10-02
  • Riksdagsledamot

  • Ersättare 1980-10-07 – 1980-11-06
  • Socialutskottet

  • Ledamot 2002-10-08 – 2006-10-02
  • Ledamot 1998-10-13 – 2002-09-30
  • Suppleant 1994-10-11 – 1998-10-04
  • Utrikesutskottet

  • Suppleant 1997-09-18 – 1998-10-04
  • Konstitutionsutskottet

  • Suppleant 2000-02-15 – 2002-09-30
  • Sammansatta utrikes- och socialutskottet

  • Suppleant 2005-02-15 – 2005-03-16
  • Lagutskottet

  • Suppleant 1994-10-11 – 1998-10-04
  • Bostadsutskottet

  • Suppleant 1998-10-13 – 2000-02-15
  • Krigsdelegationen

  • Ledamot 1998-10-20 – 2002-09-30
  • Valberedningen

  • Suppleant 1998-10-05 – 2002-09-30
  • Utrikesnämnden

  • Suppleant 2002-10-08 – 2006-10-02

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Webb-TV

Filterar webb-tv på:

 
Interpellationsdebatt 2004/05:320 av Heinemann, Kerstin (fp) 8 februari 2005 stöd till psykiatrin efter naturkatastrofen
Debatt om förslag 2001/02:SFU3 31 oktober 2001 Reformerade regler för bostadstillägg tillpensionärer m.fl.
Debatt om förslag 2000/01:BoU9 25 april 2001 Plan- och byggfrågor

Dokument:

med anledning av prop. 2002/03:53 Stärkt skydd för barn i utsatta situationer m.m.

Motion 2002/03:So43 av Kerstin Heinemann m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 2002/03:So43 av Kerstin Heinemann m.fl. fp med anledning av prop. 2002/03:53 Stärkt skydd för barn i utsatta situationer m.m. Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om förbättrad socionomutbildning i syfte att förbättra situationen


Utskottsberedning: 2002/03:SoU15
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

med anledning av skr. 2002/03:51 Redogörelse för en överenskommelse mellan staten och Landstingsförbundet om vissa ersättningar till hälso- och sjukvården för år 2003

Motion 2002/03:So40 av Kerstin Heinemann m.fl. (fp, c)

Motion till riksdagen 2002/03:So40 av Kerstin Heinemann m.fl. fp, c med anledning av skr. 2002/03:51 Redogörelse för en överenskommelse mellan staten och Landstingsförbundet om vissa ersättningar till hälso- och sjukvården för år 2003 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad


Utskottsberedning: 2002/03:SoU11
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 7 avslag

med anledning av förs. 2002/03:RR9 Riksdagens revisorers förslag angående Med tvång och god vilja - vad gör Statens institutionsstyrelse?

Motion 2002/03:So38 av Kerstin Heinemann m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 2002/03:So38 av Kerstin Heinemann m.fl. fp med anledning av förs. 2002/03:RR9 Riksdagens revisorers förslag angående Med tvång och god vilja vad gör Statens institutionsstyrelse 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 6 3 Motivering 6 3.1 Sammanfattning 6 3.2 Missbrukarvården har


Utskottsberedning: 2002/03:SoU13
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.

Information om ledamöternas uppdrag

Vi kvalitetssäkrar löpande informationen om ledamöternas uppdrag. Trots det kan det i undantagsfall förekomma felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöterna på webbplatsen. Har du frågor kontakta Riksdagsinformation: riksdagsinformation@riksdagen.se