Kerstin Heinemann (FP)

Tidigare riksdagsledamot

Valkrets Västmanlands län
Född år 1942

Aktuella uppdrag

 • Inga uppdrag sedan 2006-10-02

  • Riksdagsledamot

  • Ordinarie 1994-10-03 – 2006-10-02
  • Riksdagsledamot

  • Ersättare 1980-10-07 – 1980-11-06
  • Socialutskottet

  • Ledamot 2002-10-08 – 2006-10-02
  • Ledamot 1998-10-13 – 2002-09-30
  • Suppleant 1994-10-11 – 1998-10-04
  • Utrikesutskottet

  • Suppleant 1997-09-18 – 1998-10-04
  • Konstitutionsutskottet

  • Suppleant 2000-02-15 – 2002-09-30
  • Sammansatta utrikes- och socialutskottet

  • Suppleant 2005-02-15 – 2005-03-16
  • Lagutskottet

  • Suppleant 1994-10-11 – 1998-10-04
  • Bostadsutskottet

  • Suppleant 1998-10-13 – 2000-02-15
  • Krigsdelegationen

  • Ledamot 1998-10-20 – 2002-09-30
  • Valberedningen

  • Suppleant 1998-10-05 – 2002-09-30
  • Utrikesnämnden

  • Suppleant 2002-10-08 – 2006-10-02

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Webb-TV

 
Debatt om förslag 2005/06:SoU24 1 juni 2006 Uppföljning av Nationella handlingsplanen för handikappolitiken
Debatt om förslag 2005/06:SoU15 24 april 2006 Ändringar i läkemedelslagstiftningen m.m.
Debatt om förslag 2005/06:SoU10 8 februari 2006 Legitimation och skyddad yrkestitel
Debatt om förslag 2005/06:SoU9 16 december 2005 Vårdplanering

med anledning av prop. 1996/97:63 Samverkan, socialförsäkringens ersättningsnivåer och administration, m.m.

Motion 1996/97:Sf38 av Sigge Godin m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 1996/97:Sf38 av Sigge Godin m.fl. fp med anledning av regeringens prop. 1996/97:63 Samverkan, socialförsäkringens ersättningsnivåer och administration, m.m. Sammanfattning Regeringen har raserat förtroendet för socialförsäkringarna. De har skurit ned på stödet till rehabilitering och till medel


Utskottsberedning: -------1996/97:SfU12
Riksdagsbeslut (14 yrkanden): , , 7 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1996/97:150 1997 års ekonomiska vårproposition

Motion 1996/97:Fi73 av Barbro Westerholm m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 1996/97:Fi73 av Barbro Westerholm m.fl. fp med anledning av prop. 1996/97:150 1997 års ekonomiska vårproposition Sammanfattning Folkpartiet yrkar avslag på de besparingar som regeringen föreslår inom handikappolitiken. En schablonisering av rätten till personlig assistans kommer att skapa


Utskottsberedning: ------1996/97:FiU20
Riksdagsbeslut (12 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1996/97:150 1997 års ekonomiska vårproposition

Motion 1996/97:Fi43 av Lars Leijonborg m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 1996/97:Fi43 av Lars Leijonborg m.fl. fp med anledning av prop. 1996/97:150 1997 års ekonomiska vårproposition Sammanfattning: Krisplan för Sverige Denna motion är en krisplan för Sverige. Massarbetslöshetens sociala och ekonomiska skadeverkningar är nu så omfattande att snabba och genomgripande


Utskottsberedning: --------------------1996/97:FiU20
Riksdagsbeslut (40 yrkanden): , , 20 saknar beslutsinformation

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.

Åtaganden och ekonomiska intressen
Så arbetar ledamöterna

Information om ledamöternas uppdrag

Vi kvalitetssäkrar löpande informationen om ledamöternas uppdrag. Trots det kan det i undantagsfall förekomma felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöterna på webbplatsen. Har du frågor kontakta Riksdagsinformation: riksdagsinformation@riksdagen.se