Kenth Högström (-)

Kenth Högström (S)

Född år 1952
Avliden den 3 oktober 2005

Aktuella uppdrag

 • Inga uppdrag sedan 2005-10-03

  • Riksdagsledamot

  • Statsrådsersättare 1999-09-14 – 2005-10-03
  • Statsrådsersättare 1998-10-05 – 1999-04-12
  • Riksdagsledamot

  • Statsrådsersättare 1999-04-13 – 1999-06-16
  • Riksdagsledamot

  • Ersättare 1984-10-19 – 1984-11-19
  • Ersättare 1982-11-15 – 1982-12-17
  • Riksdagsledamot

  • Ersättare 1983-10-04 – 1983-11-15
  • Konstitutionsutskottet

  • Ledamot 2002-10-08 – 2005-10-03
  • Ledamot 2000-09-20 – 2002-09-29
  • Suppleant 1998-10-13 – 1999-06-16
  • Kulturutskottet

  • Suppleant 2002-10-08 – 2005-10-03
  • Sammansatta konstitutions- och utrikesutskottet

  • Suppleant 2003-02-18 – 2003-11-20
  • Suppleant 2001-03-27 – 2001-04-26

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Webb-TV

 
Debatt om förslag 2002/03:KU2 13 november 2002 Vissa tobaksfrågor (vilande grundlagsförslag ochföljdlagstiftning)
Interpellationsdebatt 2000/01:324 av Biörsmark, Karl-Göran (fp) 3 april 2001 situationen i Burma
Interpellationsdebatt 2000/01:274 av Samuelsson, Marianne (mp) 3 april 2001 Sudan

Allmän anmälningsplikt för radiomaster och slavsändare

Motion 2004/05:Bo321 av Kenth Högström (s)

Motion till riksdagen 2004/05:Bo321 av Kenth Högström s Allmän anmälningsplikt för radiomaster och slavsändare Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att utfärda obligatorisk anmälningsplikt för uppsättande av alla sorters radiosändare av s.k. slavkaraktär


Utskottsberedning: 2004/05:BoU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Torv

Motion 2004/05:MJ530 av Kenth Högström m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2004/05:MJ530 av Kenth Högström m.fl. s Torv Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om torvens roll i systemet med utsläppsrätter. Motivering Landets energipolitik har under de senaste åren byggt på varaktiga, förnybara och inhemska


Utskottsberedning: 2004/05:MJU5
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Fjärrvärmeutvecklingen i Sverige

Motion 2004/05:N442 av Kenth Högström m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2004/05:N442 av Kenth Högström m.fl. s Fjärrvärmeutvecklingen i Sverige Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om fjärrvärmens utbyggnad i Sverige. Motivering Inom de flesta stadsplanebelagda tätortsområden i vårt land har kommuner,


Utskottsberedning: 2004/05:NU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.

Information om ledamöternas uppdrag

Vi kvalitetssäkrar löpande informationen om ledamöternas uppdrag. Trots det kan det i undantagsfall förekomma felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöterna på webbplatsen. Har du frågor kontakta Riksdagsinformation: riksdagsinformation@riksdagen.se